Kriminalisztikai szakjogász

A képzés célja: a büntetőjog-alkalmazás különböző területein működő jogászok a különleges szakértelmet igénylő kriminalisztikai szakkérdésekben jártasságot szerezzenek, a segédtudományokban (műszaki, közgazdasági és orvostudomány) véleményt adó szakértők vizsgálati módszereit megismerjék, és a szakértői vizsgálatokat szakszerűen értékelni, mérlegelni tudják.

A jelentkezés feltétele: jogász osztatalan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél

A képzés menete: a levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga eltételére az utolsó képzési félévben kerül sor.

 

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)
kriminalisztikai szakjogász
szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

 

Önköltség összege: 155.000 Ft / félév

A képzés ideje:
4 félév - félévente 8 alkalom
Képzési nap: péntek délután
Tervezett indítás: 2021. február
Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Tóth Éva

 
 Tanrend a 2020/21-es tanév szeptemberétől

Tárgyak

I.
félév

II.
félév

III.
félév

IV. félév

Kriminalisztika, bizonyításelmélet

12 K

-

-

-

A büntetőeljárás legfontosabb gyakorlati kérdései

4 A

-

-

-

A szakértői munka keretei

4 A

-

-

-

Igazságügyi orvostan

26 KZ

-

-

-

Igazságügyi toxikológia, kábítószer analitika

14 K

-

-

-

Igazságügyi genetika, személyazonosítás

-

10 K

-

-

Helyszíni szemle – Nyomszakértés. Mikro maradványok. Ballisztika. Daktiloszkópia

-

20 K

-

-

Igazságügyi elmekórtan

-

20 KZ

-

-

Kriminalisztikai azonosítás (hang, beszéd, poligráf, kép, szag)

-

10 A

-

-

Igazságügyi könyvszakértői ismeretek

-

-

24 KZ

-

Igazságügyi műszaki szakértői ismeretek

-

-

20 KZ

-

Gépjárműszakértői munka r

-

-

12 KZ

-

A személy elleni bűncselekmények legfelsőbb
bírósági gyakorlata, kihallgatási taktika

-

-

16 K

-

Kriminalisztikai írásszakértés és okmányszakértés 

-

-

-

10 A

Gazdasági, vagyon elleni bűncselekmények

-

-

-

10 K

Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek**

-

-

-

40 K

Szakdolgozati konzultáció

     

Gyj

Összesen:

60

60

72

60

 Jelmagyarázat a tanrendhez:

A=aláírás  Gyj=gyakorlati jegy  K=kollokvium  Z=záróvizsga    

** A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja.

x