Médiajogi szakjogász

A képzés célja:  olyan, a médiajog komplex kérdéseivel foglalkozó jogi szakemberek képzése, akik ismerik a médiapiac és a médiajog összefüggéseit és a felmerülő jogi problémákra adekvát gyakorlati megoldásokat képesek találni bármely, a médiapiac által érintett jogágban vagy jogterületen. Ennek érdekében a képzés a jogi alapképzés során megszerzett ismeretek elmélyítésére, azok gyakorlat- és problémaorientált feldolgozására helyezi a hangsúlyt. A képzés újdonságot kínál abban, hogy komplex elméleti és gyakorlati tudást kínál a médiajog minden területével kapcsolatban, mindezt interdiszciplináris jelleggel. Kiemelkedő helyet foglal el a médiapiacok közgazdasági szempontú elemzése és a médiaetikai ismeretek.

A jelentkezés feltétele: Jogász szakképzettség és oklevél

A képzés menete: A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor.

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)
médiajogi szakjogász
szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

A képzés ideje:
2 félév - félévente 12 alkalom
Képzési nap: péntek délután (tervezett indítás: 2019. szeptember 13. péntek 13:00-18:00)

Önköltség összege: 165.000 Ft / félév

A képzés szakfelelőse: Dr. Koltay András

Tanrend

Tárgyak I. félév

II. félév

Tartalomszabályozás a médiajogban 8 K  
Az újmédia jogi kérdései 12 KZ  
Az újságírók jogállása 8 B  
A médiaszabályozás nemzetközi jogi alapjai 8 AZ  
Reklámszabályozás 8 B  
Ön- és társszabályozás, médiaetika (esetmegoldó blokkal) 12 A  
A demokratikus eljárások médiafelületei 8 B  
Adatvédelem, információszabadság 8 K  
Médiajogi kérdések a polgári anyagi jogban (jogesetmegoldó blokkal)   8 KZ
Médiajogi kérdések a büntető anyagi jogban   8 K
Eljárásjogi kérdések médiajogi perekben   8 A
Médiagazdaságtan   12 B
A médiapiac működését érintő szerzői jogi kérdések   8 B
A tartalomterjesztés joga (részben távoktatás)   8 K
A médiapiacok versenyjogi kérdései (részben távoktatás)   8 B
Szakdolgozat    
Összesen: 72 60

 

x