Pénzügyi jogi szakjogász

A képzés célja: A cél olyan, a közpénzügyi szabályozás (benne a hazai, nemzetközi és EU adójog, a társadalombiztosítási jog, valamint az állami támogatások) kérdéseivel foglalkozó jogi szakemberek képzése, akik ismerik a közbevételek és közkiadások rendszerének működését és összefüggéseit továbbá e területeken felmerülő jogi problémákra adekvát elméleti és ennek megfelelő gyakorlati megoldásokat képesek találni. Ennek érdekében a képzés a jogi alapképzés során megszerzett ismeretek elmélyítésére, azok gyakorlat- és problémaorientált feldolgozására helyezi a hangsúlyt. A képzés újdonságot kínál abban, hogy komplex elméleti és gyakorlati tudást kínál a közbevételek és közkiadások minden releváns területével kapcsolatban, mindezt uniós és nemzetközi kitekintéssel. Kiemelkedő helyet foglal el hazai és uniós adójog mellett nemzetközi adójogi kérdések oktatása is.

A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szak vagy jogász egyetemi szak
A képző intézmény további feltételhez (pl. jogi szakvizsga,nyelvvizsga, joggyakorlati idő, munkakör stb.) kötheti a felvételt.

Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor.

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)
pénzügyi jogi szakjogász
szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Az önköltség összege: 180.000 Ft / félév*

A képzés ideje:
2 félév - félévente 10 alkalom
Képzési nap: péntek délután (tervezett indítás: 2020. február 14. 13:30-18:30)

Szakfelelős: Dr. Halász Zsolt Ákos egyetemi docens, tanszékvezető

Tanrend

Tárgyak I. félév

II. félév

Adótan és adóeljárás 22KZ  
Forgalmi adók 18KZ  
Illetékek, helyi adók 6B  
Vámjog 8B  
Állami támogatások joga 1. (Versenyjogi szabályozás) 6B  
Számvitel   12K
Gazdasági társaságok jövedelemadózása   12KZ
Magánszemélyek és KKV-k jövedelemadózása   10B
Társadalombiztosítás szabályozása   8B
Nemzetközi adójog   12KZ
Állami támogatások joga 2. (Ágazati szabályozás)   6B
Szakdolgozat konzultáció   GY
Összesen: 60 60

Jelmagyarázat a tanrendhez:

Z= záróvizsga K=kollokvium B=beszámoló Gy=gyakorlati jegy

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja


* Az önköltség összege az első tanévet követően minden további tanévben a képzés első félévére meghatározott önköltség Központi Statisztikai Hivatal által az előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex mértékével megemelt, ezer forintos értékre kerekített összegre változhat.

 

x