Sportjogi szakjogász

A képzés célja: a képzés célja a sportjogi és az ehhez kapcsolódó ismeretek megszerzésének biztosítása, amelyek a sport közigazgatásban, a sport magánjog, a doppingellenes harc területén, valamint a sportszervezetek mindennapi működésében nélkülözhetetlenek a sportban tevékenykedő jogász szakképzettségű szakemberek számára.

A jelentkezés feltétele: jogász szakképzettség és oklevél.

Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 3 félév.

 

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)
sportjogi szakjogász
szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege: 155.000 Ft / félév

A képzés ideje:
3 félév - félévente 10 alkalom
Képzési nap: péntek délután (tervezett indítás: 2020. szeptember)

Szakfelelős: Dr. Tóth Tihamér

 

Tanrend

tanrend

tárgyak – oktatók

I.

félév

II.

félév

III. félév

Sporttörténet (magyar és nemzetközi, olimpiai
mozgalom)

8 B

-

-

A sportjog alkotmányos összefüggései, a sport önszabályozása

10 K

-

-

Sportolók jogállása („státus-jog”, munkajog)

10 K

-

-

EU és nemzetközi sportszervezetek és sportdokumentumok

12 KZ

-

-

Sportfinanszírozás, pénzügyi jog

10 B

-

-

Doppingellenes szabályozások

10 B

-

-

Magyar testnevelés és sportigazgatás

-

10 KZ

-

Szövetségek, versenyrendszer, sportszervezetek

-

10 BZ

-

Szerződések joga

-

20 KZ

-

Sportgazdasági ismeretek, sportvállalkozási menedzsment

-

10 K

-

Vitarendezés a sportban: hazai és nemzetközi sportbíráskodás

-

10 B

-

Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek**

-

-

60 B

Összesen:

60

60

60

Jelmagyarázat a tanrendhez:

Z=záróvizsga    K=kollokvium  A=aláírás          B=beszámoló

** A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja.

 

 

x