Társasági jogi és cégjogi szakjogász

A képzés célja: a szakirányú továbbképzés célja, hogy az alapképzést meghaladó körben és mélységben biztosítsa a gyakorló jogászok számára a gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó komplex jogi ismeretek elméletileg megalapozott, a jogalkalmazási gyakorlatot is feldolgozó megszerzését.

A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél

Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor.

 

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)
társasági jogi és cégjogi szakjogász
szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség: 155.000 Ft / félév

A képzés ideje:
4 félév - félévente 10 alkalom
Képzési nap: kedd délután (tervezett indítás: 2020. szeptember)
Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Vezekényi Ursula

 Tanrend a 2020/21-es tanév szeptemberétől

Tárgyak

I.
félév

II.
félév

III.
félév

IV. félév

Társasági jog I.

18 KZ

-

-

-

Cégjog I.

8 KZ

-

-

-

Közgazdaságtan és számvitel

22 K

-

-

-

Fizetésképtelenségi jog

12 K

-

-

-

Társasági jog II.

-

18 KZ

-

-

Cégjog II.

-

8 KZ

-

-

Adójog

-

14 K

-

-

Munkajog és társadalombiztosítási jog

-

12 K

-

-

Versenyjog

-

8 K

-

-

Társasági jog III

-

-

18 KZ

-

Cégjog III.

-

-

8 KZ

-

Értékpapír- és tőzsdejog

-

-

20 K

-

A társasági jog nemzetközi összefüggései, az EU társasági joga

-

-

16 K

-

Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek*

-

-

-

60 K

Szakdolgozat konzultáció

-  -  -

Gyj

Összesen

60

60

62

60

Jelmagyarázata tanrendhez:

Gyj=gyakorlati jegy  K=kollokvium  Z=záróvizsga     

* A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja.

x