Társasági jogi és cégjogi szakjogász

A képzés célja: a szakirányú továbbképzés célja, hogy az alapképzést meghaladó körben és mélységben biztosítsa a gyakorló jogászok számára a gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó komplex jogi ismeretek elméletileg megalapozott, a jogalkalmazási gyakorlatot is feldolgozó megszerzését.

A jelentkezés feltétele: jogász szakképzettség és oklevél.

Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor.

 

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)
társasági jogi és cégjogi szakjogász
szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség: 155.000 Ft / félév**

A képzés ideje:
4 félév - félévente 10 alkalom
Képzési nap: kedd délután (tervezett indítás: 2020. február 11. 14:00-19:00)

Szakfelelős: Dr. Vezekényi Ursula

 Tanrend

tanrend

tárgyak – oktatók

I.

félév

II.

félév

III.

félév

IV. félév

Társasági jog I.

18 KZ

-

-

-

Cégjog I.

8 KZ

-

-

-

Közgazdaságtan és számvitel

22 K

-

-

-

Fizetésképtelenségi jog

12 B

-

-

-

Társasági jog II.

-

18 KZ

-

-

Cégjog II.

-

8 KZ

-

-

Adójog

-

14 B

-

-

Munkajog és társadalombiztosítási jog

-

12 B

-

-

Versenyjog

-

8 B

-

-

Társasági jog III

-

-

18 KZ

-

Cégjog III.

-

-

8 KZ

-

Értékpapír- és tőzsdejog

-

-

20 K

-

A társasági jog nemzetközi összefüggései, az EU társasági joga

-

-

16 B

-

Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek*

-

-

-

60 B

Összesen

60

60

62

60

Jelmagyarázata tanrendhez:

Z=záróvizsga    K=kollokvium  B=beszámoló

* A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja.

** Az önköltség összege az első tanévet követően minden további tanévben a képzés első félévére meghatározott önköltség Központi Statisztikai Hivatal által az előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex mértékével megemelt, ezer forintos értékre kerekített összegre változhat.

x