Tőkepiaci és bank szakjogász

A képzés célja: A szakirányú továbbképzés célja, hogy a jogász szakképzettséggel rendelkezők számára széles körű bankjogi, továbbá értékpapír- és tőzsdejogi, ill. közgazdasági (monetáris politikai, banküzemtani) ismereteket adjon, amelyek nélkülözhetetlenek a pénzintézeteknél (bankoknál), pénzintézeti tevékenységet is folytató vállalkozásoknál, az értékpapír-forgalmazóknál – tőzsdénél,  jegybanknál, – jogalkalmazói, illetőleg jogalkotói tevékenységet ellátó jogászok, továbbá az ilyen típusú jogügyletek és ezzel kapcsolatos jogviták ellátására szakosodott, illetve szakosodni kívánó bírák, ügyészek és ügyvédek számára.

A jelentkezés feltétele: jogász szakképzettség és oklevél.

Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési félév.

 

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)
tőkepiaci és bank szakjogász
szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege: 155.000 Ft / félév**

A képzés ideje:
4 félév - félévente 10 alkalom
Képzési nap: kedd délután (tervezett indítás: 2020. február 11. 14:00-19:00)

Szakfelelős: Dr. Tomori Erika

 

Tanrend

TANREND

tárgyak – oktatók

I.

félév

II.

félév

III.

félév

IV. félév

Makrogazdasági és közgazdasági alapismeretek

8 B

-

-

-

Pénzügyi és monetáris rendszer , valamint a banküzemtan elmélete

12 B

-

-

-

Általános számviteli ismeretek

8 A

-

-

 

Adójog

4 A

-

-

-

A befektetési és árutőzsdei szolgáltatók rendszere
és a szolgáltatások közgazdasági vonatkozásai

16 K

-

-

-

A pénzügyi intézmények rendszere

14 KZ

-

-

-

Bankügyletek – vállalati és lakossági hitelezés

-

14 K

-

-

Pénzügyi biztosítékok

-

12 K

-

-

Pénzügyi és monetáris rendszer, a pénzügyi intézmények számvitele, valamint a banküzemtan gyakorlata

-

18 B

-

-

Az értékpapírok fogalma és fajtái

-

16 KZ

-

-

Bankügyletek - betétgyűjtés, pénzforgalom,
pénzváltás, pénzfeldolgozás, készpénzátutalás

-

-

12 KZ

-

Pénzügyi jog kapcsolata a büntetőjoggal

-

-

4 A

-

Pénzügyi- és értékpapír-piacok felügyelete

-

-

12 KZ

-

Az értékpapírok forgalomba hozatala, befolyásszerzés, a befektetési és árutőzsdei szolgáltatási tevékenyégek 

-

-

20 KZ

-

Társasági jogi, csőd-, felszámolási és adósságrendezési jogi, valamint végrehajtási jogi összefüggések 

-

-

12 B

-

Pénzügyi lízing, autó- és eszközfinanszírozás,
valamint faktoring tevékenység

-

-

-

8 B

Versenyjogi összefüggések 

-

-

-

12 K

Szellemi alkotások joga

-

-

-

4 A

Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek*

-

-

-

36 B

Összesen:

62

60

60

60

Jelmagyarázat a tanrendhez:

Z=záróvizsga    K=kollokvium B=beszámoló   A= aláírás

* A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja.

** Az önköltség összege az első tanévet követően minden további tanévben a képzés első félévére meghatározott önköltség Központi Statisztikai Hivatal által az előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex mértékével megemelt, ezer forintos értékre kerekített összegre változhat.

 

 

x