EU Law and Litigation

A képzés célja: Az angol nyelvű képzés célja, hogy az alapképzéseknél mélyebb, komplexebb és gyakorlatorientáltabb tudásanyagot adjon az Európai Unióban való jogérvényesítés mechanizmusairól. Ezt két úton biztosítja: egyrészről átfogó és széleskörű ismereteket kínál az Európai Unióban való jogérvényesítés intézményi és eljárási vonatkozásairól, másrészről lehetőséget nyújt az Európai Unió Bírósága előtti eljárásrendszer mélyreható tanulmányozására, az azzal kapcsolatos tudásanyag gyakorlatorientált elsajátítására.


A jelentkezés feltétele: állam- és jogtudományi egyetemi oklevél és magas szintű angol nyelvtudás
Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére a második képzési félévben kerül sor.


A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) uniós perjogi szakjogász (Lawyer in EU Law and Litigation) szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege: 200.000 Ft / első félév

Képzés ideje:
2 félév - félévente 10 alkalom
Képzési nap: hétfő délután

Tervezett indítás: 2021. február

Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Gyeney Laura

Tanrend a 2020/21-es tanév szeptemberétől

Tantárgyak I. félév II. félév
Az Európai Unió joga és intézményei 10K  -
Az EU joga és a nemzeti jogrendszerek kapcsolata 10K  -
Nemzetközi magánjogi alapok 12K  -
A belső piac joga és az uniós polgárság 16KZ  -
Az Unió versenyjoga 12K  -
Az EU intézményei ellen közvetlenül indított keresetek  - 16KZ
Jogkikényszerítés az Európai Bizottságon keresztül  - 16KZ
Az előzetes döntéshozatali eljárás és a tagállamok kártérítési felelőssége  - 10KZ
Az EU Bírósága előtti jogérvényesítés eljárásjogi szempontjai  -  6A
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye és az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga  - 12K
Szakdolgozati konzultáció  -  Gyj
Összesen: 60 60

Jelmagyarázat a tanrendhez:

A=aláírás  Gyj=gyakorlati jegy   K=kollokvium  Z=záróvizsga

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja.

x