Versenyjogi szakjogász

A képzés célja: A szakirányú továbbképzés célja, hogy a jogász szakképzettséggel rendelkező jogalkalmazói, illetőleg jogalkotói tevékenységet ellátó szakemberek számára széles körű ismereteket nyújtson a versenyjog magyar és nemzetközi, ezen belül is elsősorban az Európai Unió szabályozási körében. A képzés olyan speciális, több tudományágat is érintő ismeretkörökből összetevődő elméleti és gyakorlati szaktudás megszerzését segíti elő, amely az érintett szakemberek számára szakosodást tesz lehetővé.

A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél

Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév.

 

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)
versenyjogi szakjogász
szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege: 175.000 Ft / félév

A képzés ideje:
2 félév - félévente 10 alkalom
Képzési nap: péntek délután (tervezett indítás: 2020. szeptember)
Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Szilágyi Pál Béla

Tanrend a 2020/21-es tanév szeptemberétől

Tárgyak

I.
félév

II.
félév

Versenyjogi alapismeretek és a tisztességtelen verseny joga

8 K

-

Versenyjog és fogyasztóvédelmi jog

8 A

-

Versenypolitikai ismeretek

8 K

-

Nemzetközi versenyjog 

6 A

-

Horizontális versenykorlátozások joga

12 KZ

-

Vertikális megállapodások joga

8 BZ

-

Állami támogatások joga

12 K

-

Fúziókontroll, fúziók és felvásárlások

-

10 K

A versenyjog eljárásjoga

-

14 KZ

Versenyjog a gyakorlatban

-

6 A

Versenyjog aktuális kérdései

-

6 A

Versenypolitika és szabályozás

-

8 KZ

Gazdasági erőfölénnyel való visszaélés

-

10 KZ

Állam, mint a versenyjog alanya

-

8 K

Szakdolgozat konzultáció

-

Gyj

Összesen:

62

62

Jelmagyarázat a tanrendhez:

A=aláírás  Gyj=gyakorlati jegy  K=kollokvium  Z=záróvizsga     

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja.

x