Féléves időbeosztás - 2015. tavasz 2014. december 17.

A tanulmányaihoz szükséges fontos határidőket itt találja.

A 2015. tavaszi félév fontosabb határidői a következők:

Időszak megnevezése Időpontok
   Kérelem benyújtási határidők tavaszi félévre
TB vendéghallgatói jogviszony iránti kérelmek
(más intézmény hallgatói)
2015. január 16. (péntek) 12.00
DJB fizetési mentesség, haladék, részletfizetési kedvezmény iránti kérelmek 2015. január 28. (szerda) 9.00

SZPCO-nál számla kérése
költségtérítési díj/önköltség cég általi befizetéséhez
2015. január 30. (péntek)
KÁB elismerési kérelmek 2015. február 6. (péntek) 12.00
Dékánhelyettesi  kérelmek
(átvétel, szak- és tagozatváltás)
2015. február 5. (csütörtök)
TB kedvezményes tanrendi kérelem 2015. február 6. (péntek) 12.00
TB halasztott beiratkozási/bejelentkezési kérelem 2015. február 13. (péntek) 12.00
Bejelentkezési időszak, tárgyfelvétel
Bejelentkezési időszak a tavaszi félévre 2015. január 28. (szerda) 9.00  ─
2015. február 4. (szerda) 12.00
Tárgyfelvételi időszak kezdete a tavaszi félévre 2015. február 5. (csütörtök) 9.00
Tárgyfelvételi időszak vége 2015. február 13. (péntek) 12.00
Tárgyfelvétel határidő után, szolgáltatási díjért, aktívként bejelentkezett hallgatóknak 2015. február 23.  (hétfőig)
Szorgalmi időszak 2015. február 2 ─ 2015. május 16.
Tanítás a levelező tagozaton órarend szerint
Önköltséggel kapcsolatos határidők
Diákhitel 1 engedményezési időszak Tétel kiírástól (febr. 6-10.) ─
2015. február 16. (hétfő)
Költségtérítési díj/önköltség befizetési
és diákhitel 2 szerződésszám beírási időszak
Tétel kiírástól (febr. 6-10.) ─
2015. február 23-ig (hétfő)
Fizetési haladékot kapott hallgatók
befizetési határideje
2015. március 31. (kedd)
Részletfizetési kedvezményben részesültek részletfizetési határidei 2015. február 23. (hétfő)
2015. március 31. (kedd)
2015. április 15. (szerda)
Vizsgaidőszak
Vizsgaidőszak (rendes + CV) 2015. május 18. (hétfő) ─ 2015. június 26. (péntek)
Vizsgaidőpontok meghirdetése 2015. április 24-ig (péntek)
Elővizsga időszak (kari szabályozás alapján) 2015. május 9. (szombat) ─ 16. (szombat)
   Vizsgajelentkezési időszak kezdete 2015. május 5. (kedd) 9.00
Vizsgajelentkezési időszak vége 2015. június 25. (csütörtök) 12.00
Szakdolgozat, záróvizsga
Szakdolgozati témalap leadási határideje 2015. március 9. hétfő
Szakdolgozat leadási határideje

2015. február 6-ig abszolválóknak: április 13. (3,700 Ft késedelmi díj mellett: április 27.)

2015. február 6 után abszolválóknak: június 1. (3,700 Ft késedelmi díj mellett: június 8.)

Záróvizsga-időszakra jelentkezés Szakdolgozat leadásával egyidőben
Záróvizsga-időpontokra jelentkezés 2015. június 11. 9:00 (csütörtök) ─ 2015. június 15. 12:00 (hétfő)
Záróvizsga-időszak 2015. június 22. (hétfő) ─ július 3. (péntek)
Oklevélátadó ünnepség Későbbi hirdetmény alapján

 

 

 

 

x