Tanulmányi tudnivalók

Tanulmányi Tájékoztató Általános Tudnivalók 2017/2018. tanév

 

OKLEVÉL:
A szakirányú továbbképzés szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul. A nem jogász végzettséggel megszerzett szakosító oklevél a kizárólag állam- és jogtudományi oklevélhez kötött munkakör betöltésére, és önálló jogászi tevékenység folytatására nem jogosít.

Tisztelt Hallgatóink! Tekintettel arra, hogy kötelezően kétnyelvű oklevelet fogunk kiállítani a képzés elvégzésekor, kérjük, hogy oklevél másolatot angol nyelven is adjanak le részünkre (és az eredetit mutassák be beiratkozáskor), vagy a képző intézménytől hozzannak igazolást, ami tartalmazza az oklevél adatait angol nyelven (különös tekintettel a szakra és szakképzettségre). A fenti oklevél másolat / igazolás leadása kötelező. Ennek hiányában érintett hallgató vizsgaidőszakát (vizsgára jelentkezését) nem kezdheti meg.

Tudnivalók záróvizsgázóknak és témavezetőknek

Tudnivalók záróvizsgázóknak és témavezetőknek
x