Képzések jogászoknak

LL.M

Örömmel értesítjük hallgatóinkat, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 52. § (6) bekezdése értelmében a mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél a „Legum Magister" vagy „Master of Laws" (rövidítve: LL. M.) cím viselésére jogosít, így Egyetemünk a jövőben már ezzel a kiegészítéssel állítja ki okleveleit.

A korábban végzett hallgatóinknak - amennyiben erre szükségük van és kérelmezik -  kétnyelvű (magyar és angol) igazolást állítunk ki arról, hogy jogász végzettségre épülő szakirányú továbbképzésen szereztek oklevelet, mely alapján az LL.M. cím viselésére jogosultak.

Az igazolás kiállítása iránti kérelmeket az alábbi linken várjuk: https://form.jotform.com/53401773919965?
A hiánytalanul kitöltött elektronikus kérelem elküldését követő 10 munkanap elteltével - az
előzetes egyeztetés szerint - az igazolást a kívánt postacímre elküldjük, vagy  személyesen átadjuk a Deák Intézetben.

Amennyiben az igazolás kiállításával kapcsolatban további kérdése lenne, kérem, forduljon munkatársunkhoz a deak@jak.ppke.hu címen.

 


 

 A képzés jogszabályi keretei

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Intézete a 10/2006. (IX.25.) OKM számú rendelet alapján, valamint a képzési Hivatal által a képzések regisztrációjakor kiadott határozatoknak megfelelően hirdeti meg a jogászoknak, és más felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek szóló szakirányú továbbképzéseit. Ezek a továbbképzések elmélyítik az alapképzésben szerzett szakmai tudást, továbbfejlesztik azt speciális szakjogi ismeretek irányába, illetve kiterjesztik az alapképzésben nem szereplő interdiszciplináris területekre, lehetővé téve a szakosodást. A nem jogi végzettséggel rendelkezők számára meghirdetett jogi szakokleveles képzésekre történő jelentkezés esetén a bemeneti követelményekettartalmazó 289/2005. (XII.22.) Kormányrendelet 4. számú melléklete az irányadó.

A szakirányú továbbképzésben nyert oklevél a szakosító képzésre utaló cím használatára jogosít (pl. Európa-jogi szakjogász vagy környezetvédelmi szakjogász). A kiadott oklevél az iskolai végzettség szintjében (pl. főiskolai, BA, MA) nem jelent változást. A munkáltató alkalmazási, foglalkozási, előmeneteli feltételként előírhatja, vagy más módon elismerheti és támogathatja a szakirányú oklevél megszerzését.

 

A jelentkezés módja

A jelentkezés részleteiről, határidejéről és pontos módjáról Jelentkezés menüpontunkban talál információt. A jelentkezés elfogadásáról, valamint a beiratkozás időpontjáról, a költségtérítés befizetésének módjáról, az első konzultáció helyszínéről a jelentkezők e-mailben értesítést kapnak.

 

A képzés rendje

Kezdete: az őszi félévben szeptember végén, a tavaszi félévben pedig február közepén kezdődnek a továbbképzések. A meghirdetett képzéseket csak megfelelő számú jelentkező esetén tudjuk elindítani.

Tartama: a levelező tagozatos szakirányú továbbképzés időtartama általában három vagy négy képzési félév, szemeszterenként átlagosan 60 óra (a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor).
Intenzitása: általában havi három alkalom, napi 6, esetenként 8 tanóra (14-19 vagy 12-19 óráig).

 

Az oktatás helyszíne

Az oktatás saját tantermekben (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.), kivételes esetben kihelyezett helyszíneken folyik.

 

Tanrend

A szak tanrendje ad tájékoztatást az egyes szakképzés tantárgyairól és a félévek számáról.

 

Az ismeretek ellenőrzési rendszere


Az ellenőrzési rendszer az aláírások, a beszámolók és a kollokviumok teljesítéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából tevődik össze.

Záróvizsgára bocsátás feltétele
: leckekönyvi bejegyzéssel igazolt tanulmányi kötelezettségek, tantárgyi vizsgák sikeres teljesítése, az abszolutórium megszerzése, valamint a választott témavezető által elbírált szakdolgozat benyújtása.

Szakdolgozat: a képzés anyagából választott olyan szakmai feladat megoldása (minimum 2 szerzői ív terjedelemben), amellyel a hallgató bizonyítja, hogy tájékozott a választott téma szakirodalmában és jogalkalmazási gyakorlatában, önállóan képes a tanult ismeretanyag feldolgozására és alkotó alkalmazására.

A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és a tanrendben megjelölt záróvizsga tárgyakból tett szóbeli vizsgából áll.

 

Oklevél

A szakirányú továbbképzés szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul. A nem jogász végzettséggel megszerzett szakosító oklevél a kizárólag állam- és jogtudományi oklevélhez kötött munkakör betöltésére, és önálló jogászi tevékenység folytatására nem jogosít.

 

Hallgatók jogai és kötelességei

A szakirányú továbbképzésekre, valamint hallgatóikra a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezései, valamint a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályai az irányadóak.

A képzés az egyetemi levelező tagozatos képzéshez igazodik, így a hallgatók levelező diákigazolványra jogosultak.
(Lásd még az Intézet honlapján a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot.)

A PPKE JÁK az Intézet új hallgatóival beiratkozáskor hallgatói/felnőttképzési szerződést köt.

 

Képzési díj

A képzéseken a részvétel önköltséges. Az önköltség (tandíj) összegét az Intézet évente állapítja meg. A képzés díja nem tartalmazza a tankönyvek árát, valamint, ha jogviszonyon kívül teszik le, akkor a záróvizsgára jelentkezési díjat.

A befizetett önköltségről – hallgatóink által határidőben benyújtott számlázási adatok alapján – számla kerül kiállításra.

Az Intézet képzései közül a szakirányú továbbképzések tárgyi adómentes körbe tartoznak, az önköltség összege általános forgalmi adót nem tartalmaz.

 

Térítési szabályzat

A költségtérítési és önköltségi díjakat, a szolgáltatási díjakat (pl. késedelmi díjak) és a pénzügyi tranzakciók szabályozását a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Hallgatói térítési és juttatási szabályzata és annak melléklete tartalmazza. A szabályzat elérhető a www.ppke.hu internetes oldalon.

x