Angol jogi szakfordítói szakjogász

A képzés célja: A szakirányú továbbképzés célja, hogy jogász szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára brit, amerikai és Európai Uniós angol szaknyelvi ismereteket adjon át, és olyan fordítói kompetenciákat erősítsen, amelyek a szakmai jártasságot igénylő szövegek angolról magyarra vagy magyarról angolra történő megfelelő átültetéséhez nyújtanak kellő alapot. A különböző iratok sokféleségére tekintettel a képzés elsősorban az ügyvédként, közjegyzőként vagy a közigazgatásban dolgozó szakemberek igényeit tartja szem előtt. A szakirányú továbbképzés keretén belül jelentős hangsúlyt kapnak a nyelvi és szakfordítói órák, amelyek keretében a résztvevők elsajátítják az angol nyelvről, illetve nyelvre történő fordítás elméleti és gyakorlati alapjait.

A jelentkezés feltétele:

  •  állam és jogtudományi egyetemi oklevél
  •  középfokú C típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga vagy nyelvi előképzettség (angol nyelven szerzett felsőfokú szakképesítés, vagy angol tanítási nyelvű középiskolában szerzettérettségi bizonyítvány)
  •  alapfokú számítógép kezelői ismeretek
  •  sikeres nyelvi felvételi vizsga

A felvételi vizsga írásbeli vizsgából áll, a vizsga pontos időpontjáról (várhatóan szeptember eleje) e-mailben küldünk értesítést a jelentkezések lezárta után.

Az írásbeli vizsga 3 feladatból áll, mely során a jelentkezőknek 2 rövid, nem túl bonyolult jogi/közigazgatási szaknyelvi szöveget (pl. aktuális publicisztika) kell lefordítaniuk angolról magyarra és magyarról angolra, számítógéppel. A szövegek terjedelme 150-200 szó (szövegenként). A vizsga harmadik része kézzel írt, önálló fogalmazási feladat megadott témában, melyhez semmilyen segédeszköz nem használható. A fogalmazás terjedelme max. 100-120 szó.

A vizsga ideje 90 perc.

A felvételi vizsga célja a következő kompetenciák/készségek mérése:

  • idegennyelvtudás szintje
  • magyar nyelvi (grammatikai, lexikai, stilisztikai), közvetítési és szövegalkotási készségek
  • felhasználói szintű szövegszerkesztési ismeretek
  • a rendelkezésre álló online adatbázisok hatékony és kreatív használata

A vizsga helyszíne: PPKE JÁK informatikai gyakorló (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.)
A vizsga időpontja: augusztus 24. vagy szeptember 1. A két időpont közül egyet kell választani. További időpontok nem lesznek! A felvételi vizsga technikai részleteiről jelentkezőinket e-mailben fogjuk megkeresni augusztus második felében.

A vizsga ideje alatt az internet hozzáférés biztosítunk, így online segédeszközök (honlapok, webes szótárak) használata megengedett. A webes fordító programok használata a vizsga ideje alatt korlátozva lesz. Nyomtatott szótárt is lehet használni, de azt a jelentkezőnek magával kell hoznia.

A felvételi vizsga eredményéről a jelentkezőket levélben és e-mailben értesítjük.

Az Intézet a felvételt egyéb feltételhez (pl. szakmai tapasztalat, fordítói gyakorlat, stb.) kötheti, valamint a hallgatók számát korlátozhatja.

A képzés menete: A levelező tagozatos képzés időtartama 3 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére a harmadik képzési félévben kerül sor.

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)
angol jogi szakfordító szakjogász
szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege: 260 000 Ft/félév

A következő képzés tervezett indítása: 2017. szeptember

A képzés szakfelelőse: Balogh Dorka

Tanrend

Tárgyak I. félév II. félév III. félév
Fordításelmélet 8B    
Az angol jogi szöveg szerkezete 20B    
Szerződések nyelvi sajátosságai – I. 12K    
EU terminológia – I. 8BZ    
Büntetőjogi terminológia – I. 8KZ    
Polgári eljárásjogi terminológia – I. 8KZ    
Polgári jogi terminológia – I. 8KZ    
Közjog, versenyjog 8KZ    
Társasági jog 8A    
Számítógéppel támogatott fordítás 16B    
Szerződések nyelvi sajátosságai – II.   10B  
Írásbeli jogi szaknyelvi kommunikáció – I.   12B  
Megtévesztő nyelvi elemek - I.   12B  
Fordítástechnika   8B  
EU terminológia – II.   16KZ  
Büntetőjogi terminológia – II.   8BZ  
Polgári eljárásjogi terminológia – II.    8BZ  
Polgári jogi terminológia – II.   8KZ  
Common Law terminológia   8B  
Közbeszerzési fogalomrendszer   8B  
EPSO – Felkészülés a versenyvizsgára   4A  
Írásbeli jogi szaknyelvi kommunikáció* - II.     12B
Megtévesztő nyelvi elemek* - II.     12K
Fordítástechnika II.     12B
ZV szakmai előkészítő*     18A
ZV nyelvi előkészítő*     10A
Szakdolgozat konzultáció
     
Összesen 104 102 64

*Távoktatási elemekkel kombinálva!

 

Jelmagyarázat a tanrendhez:

Z= záróvizsga  K=kollokvium  B=beszámoló  A=aláírás

 

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja

x