Uniós perjogi szakjogász képzés (angol nyelven)

A képzés célja: A képzés célja, hogy az alapképzéseknél mélyebb, komplexebb és gyakorlatorientáltabb tudásanyagot adjon az Európai Unióban való jogérvényesítés mechanizmusairól. Ezt két úton biztosítja: egyrészről átfogó és széleskörű ismereteket kínál az Európai Unióban való jogérvényesítés intézményi és eljárási vonatkozásairól, másrészről lehetőséget nyújt az Európai Unió Bírósága előtti eljárásrendszer mélyreható tanulmányozására, az azzal kapcsolatos tudásanyag gyakorlatorientált elsajátítására.


A jelentkezés feltétele: állam- és jogtudományi egyetemi oklevél.
Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére a második képzési félévben kerül sor.


A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) uniós perjogi szakjogász (Lawyer in EU Law and Litigation) szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege: 180 000 Ft / első félév.*
Képzés ideje: 2017. szeptember – 2018. június.
Szakfelelős: Dr. Gyeney Laura

Tantárgyak I. félév II. félév
Az Európai Unió joga és intézményei 10B  
Az EU joga és a nemzeti jogrendszerek kapcsolata 10B  
Nemzetközi magánjogi alapok 12K  
A belső piac joga és az uniós polgárság 16KZ  
Az Unió versenyjoga 12B  
Az EU intézményei ellen közvetlenül indított keresetek   16KZ
Jogkikényszerítés az Európai Bizottságon keresztül   16KZ
Az előzetes döntéshozatali eljárás és a tagállamok kártérítési felelőssége   10KZ
Az EU Bírósága előtti jogérvényesítés eljárásjogi szempontjai    6A
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye és az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga   12B
Szakdolgozati konzultáció    
Összesen: 60 60

Jelmagyarázat a tanrendhez: Z=záróvizsga; K=kollokvium; B=beszámoló; A=aláírás.

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja.

* Az önköltség összege az első tanévet követően minden további tanévben a képzés első félévére meghatározott önköltség Központi Statisztikai Hivatal által az előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex mértékével megemelt, ezer forintos értékre kerekített összegre változhat.

x