Innováció- és szellemitulajdon-védelmi szakember képzés

A képzés célja: A képzés célja olyan innováció- és szellemitulajdon-védelmi szakemberek képzése, akik önállóan vagy – jogi háttértudást igénylő esetekben – szükség szerint jogász szakemberekkel szorosan együttműködve képesek a nemzeti innováció hatékony védelmére, gyakorlati megoldásokat tudnak találni a K+F+I szektor társaságainak aktív vagy passzív védelmére, választ képesek adni a legújabb nemzetközi szellemi tulajdonvédelmi kihívásokra.

A képzés nyelve: magyar és angol.


A jelentkezés feltétele: Agrár, informatikai, műszaki, orvos és egészségtudományi, természettudományi képzési területen mesterképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett, korábban egyetemi oklevél, magas szintű angol nyelvtudás.


Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 3 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor.
A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) innováció- és szellemitulajdon-védelmi szakember szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.


Önköltség összege: 180 000 Ft / első félév.*
Képzés ideje: 2017. szeptember – 2019. január.
Szakfelelős: Dr. Tattay Levente

Tanrend

Tantárgyak I. félév II. félév III. félév
Bevezetés az innováció-védelembe  2A    
Jogelméleti alapismeretek  8B    
Polgári jogi alapismeretek 18K    
Közjogi alapismeretek 14B    
Tisztességtelen piaci verseny és büntetőjogi vetülete 10B    
Szabadalmi anyagi jog 12KZ    
Szabadalmi jog a gyakorlatban 18B    
Mintaoltalmi és szerzői jog 12KZ    
Szabadalomkutatás 12B    
Szabadalmi leírás készítése   24B  
Innovációs gazdasági ismeretek    4A  
Európai szabadalom (EN)   20KZ  
Nemzetközi szabadalom (EN)   12KZ  
Védjegyjog és védjegykutatás     20KZ
Bírói gyakorlat és domain védelem     16K
EU és nemzetközi védjegyjog (EN)     14KZ
Az EU felszólalási és formavédelmi joggyakorlata (EN)      8K
Ügyfélképviselet      2A
Szakdolgozat konzultáció      
Összesen 106 60 60

Jelmagyarázat a tanrendhez: Z=záróvizsga; K=kollokvium; B=beszámoló; A=aláírás.


A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja


* Az önköltség összege az első tanévet követően minden további tanévben a képzés első félévére meghatározott önköltség Központi Statisztikai Hivatal által az előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex mértékével megemelt, ezer forintos értékre kerekített összegre változhat.

x