Jogi szakokleveles közbeszerzési szakreferens

 

A képzés célja:
A szakirányú továbbképzés célja a közbeszerzési eljárás előkészítésével és
lebonyolításával kapcsolatos, alapvető jogi ismeretek meglétét feltételező
szakismeretek elsajátítása. A megszerzett ismeretek alkalmassá teszik
a közbeszerzési szakreferenst arra, hogy akár ajánlattevő, akár ajánlatkérő
oldalon közbeszerzést teljes körűen előkészítsen és lebonyolítson, egyben
nyomon kövesse a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződésekben foglaltak
maradéktalan betartását.

A jelentkezés feltétele:
Bármilyen képzési területen alap- vagy mesterképzési szakon szerzett
főiskolai vagy egyetemi oklevél.

A képzés menete:
A levelező tagozatos képzés időtartama 3 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére
és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor.
A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)
jogi szakokleveles közbeszerzési szakreferens
szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen
cím viselésére jogosít.

Önköltség összege: 170.000,- Ft/félév

A képzés tervezett indítása:
3 félév

A képzés szakfelelőse:
Haszonicsné dr. Ádám Mária

Jelmagyarázat a tanrendhez:
Z=záróvizsga K=kollokvium A=aláírás B=beszámoló

Tanrend

tárgyak - oktatók

I. félév II. félév III. félév
Jogelméleti alapismeretek – Dr. Frivaldszky János 10 B    
Polgári jogi alapismeretek – Dr. Jobbág yi Gábor,
dr. Pogácsás Anett
20 K    
Közjogi alapismeretek
– Dr. Christián László, Dr. Schanda Balázs
20 K    
Közbeszerzés-történet, közösségi jogi alapok
– dr. Bakonyi József, dr. Lánchidi Csaba, dr. Hubai Ágnes
10 B    
Közbeszerzési jogi alapok – Haszonicsné dr. Ádám Mária 10 B    
Szerződéses jogi ismeretek I.
– Dr. Gyulai-Schmidt Andrea
8 KZ    
Közbeszerzési eljárásjog I.
– Haszonicsné dr. Ádám Mária, dr. Barna Orsolya
10 KZ    
Finanszírozási, pénzügyi jogi ismeretek
– Maiyalehné Dr. Gregóczky Etelka, dr. Papp Milán
8 B    
Versenyjogi ismeretek és a közérdekű szolgáltatások
– dr. Barna Orsolya
10 A    
Társasági jog és a közbeszerzés
– Dr. Gyulai-Schmidt Andrea
8 A    
Fenntartható és zöld közbeszerzési ismeretek
– dr. Barna Orsolya
  10 B  
Szerződéses jogi ismeretek – II.
– Dr. Gyulai-Schmidt Andrea, dr. Szilág yi Zoltán
  8 KZ  
Közbeszerzési eljárásjog II.
– Haszonicsné dr. Ádám Mária, dr. Barna Orsolya
  12 KZ  
Támogatásból megvalósuló közbeszerzések
– dr. Hubai Ágnes, dr. Kovács László
  8 B  
Közbeszerzési jogorvoslati ismeretek
– dr. Szilág yi Zoltán
  10 KZ  
Közgazdasági ismeretek – Mányó-Váróczi Violetta   10 B  
Közbeszerzési jogesetmegoldás
– dr. Szilág yi Zoltán
  6 A  
Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek*
Haszonicsné dr. Ádám Mária, dr. Barna Orsolya,
dr. Szilág yi Zoltán
    60 K
Összesen: 64+50 64 60

* A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.
A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja.

x