Jogi szakokleveles kultúraszervező menedzser

 

A képzés célja: a kultúra és művészet közvetítésével foglalkozó intézmények, nonprofit szervezetek, vállalkozások, NGO-k, stb. vezetői számára biztosítsa a vezetői, valamint más szervező-menedzseri feladataihoz kapcsolódó alapvető jogi és gazdasági, szervezési ismeretek megszerzését. Ennek birtokában a végzett szakemberek hatékonyabban képesek vezetői vagy más szervező-koordinátori munkakörben, továbbá vállalkozói vagy más gazdasági tevékenységük során bizonyos jogi problémákat felismerni és jogi szaktudást is igénylő feladatokat ellátni. A képzés újdonsága, hogy átfogó elméleti és gyakorlati tudást kínál a nonprofit intézmények szervezete és működése, valamint a kulturális intézmények által kötött szerződések, továbbá azok személyügyi politikája, finanszírozása és marketingje terén. A jogi kompetenciák megszerzése mellett hangsúlyt kap a közgazdasági és szervezési ismeretek átadása. A résztvevők olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési ismereteket szerezhetnek, amelyek kiválóan hasznosíthatók a kultúra értékeinek közvetítése, a kulturális alkotások, programok és intézmények menedzselése terén; a kulturális vezetés gazdaságilag és jogilag megalapozott döntéseinek előkészítése és megvalósítása során.


A jelentkezés feltétele: bármilyen képzési területen legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai képzésben) szerzett oklevél.


Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor.


A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)
jogi szakokleveles kultúraszervező menedzser
szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege: 150,000 Ft / első félév*


A képzés ideje: 2 félév

Szakfelelős: Dr. Gyulai-Schmidt Andrea

Tanrend

Tantárgyak és tárgyjegyző oktatók

I. félév 

II. félév

  óra óra
Jogi modul I.    
Jogelméleti alapismeretek – Prof. Dr. Frivaldszky János 8 B  
Polgári jogi alapismeretek– Dr. Gyulai-Schmidt Andrea 18 KZ  
Közjogi és EU alapismeretek – Prof. Dr. Schanda Balázs 14 KZ  
Pénzügyi/Gazdasági modul I.    
Közcélú szervezet menedzselése – Dr. habil. Katona Klára 8 B  
Kultúraszervezési modul I.    
Kulturális igazgatás és projektmenedzsment – Dr. habil. Kálnoki-Gyöngyössy Márton 8 B  
Kultúrdiplomácia– Dr. Kerényiné Dr. Környei Ágnes 8 B  
**Kultúrdiplomácia a gyakorlatban– Dr. Kerényiné Dr. Környei Ágnes 8 A  
**XX. századi kultúrtörténet – Baják László 8 A  

**Kulturális intézmények stratégia-alkotása a gyakorlatban – dr. Szalai Márta
vendégoktatók:
       A. Szabó Magda, Nemzeti Színház

       Böszörményi-Nagy Gergely, Design Terminál
       Ertl Péter, Nemzeti Táncszínház
       Káel Csaba, MÜPA

8 A  
Jogi modul II.    
Kulturális jogi ismeretek (szerzői jog és médiajog) – dr. Pogácsás Anett   8 KZ
Közbeszerzési jogi alapok – Dr. Gyulai-Schmidt Andrea   4 A
Szerződéses jogi gyakorlatok – Dr. Gyulai-Schmidt Andrea   10 BZ
Személyügyhöz kapcsolódó jogi ismeretek (Munkajogi és+TB alapismeretek, Adatvédelem) – Prof. Dr. Gyulavári Tamás   14 K
Pénzügyi/Gazdasági modul II.    
Pénzügyi jogi alapismeretek (államháztartástan, adójog, számvitel) – dr. Klicsu László   12 KZ
Támogatásból megvalósuló projektek pénzügyei – Dr. Nyikos Györgyi   6 A
Kulturális gazdaságtan és kulturális intézmények marketingje – Horváth Zsolt ügyvezető igazgató   8 A
Kultúraszervezési modul II.    
Projektmenedzsment és pályázatírás - Dr. habil. Katona Klára   10 K
**Üzleti etikett és protokoll – dr. Erdős Zsuzsanna   8 A
**Kulturális rendezvények szervezése – dr. Szalai Márta   8 A
**Intézményi kommunikáció és üzleti tárgyalás – Dr. habil. Aczél Petra   8 A
Szakdolgozat konzultáció    
Összesen 80 88

Z=záróvizsga K=kollokvium B=beszámoló A=aláírás


A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja.


* Az önköltség összege az első tanévet követően minden további tanévben a képzés első félévére meghatározott önköltség Központi Statisztikai Hivatal által az előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex mértékével megemelt, ezer forintos értékre kerekített összegre változhat.


**Ezekből a tárgyakból szemeszterenként kettőt kell felvenni.

x