A tanév rendje

2019/2020 1. félév tematika


 

 2019. őszi félév: Magyar tematika 

2019. október 12.
 • Érettségi bemutatása
 • Antikvitás
 • Szophoklész
2019. október 26.
 • Biblia
 • (Középkor)
 • Reneszánsz
 • Shakespeare
 • Barokk
 • Zrínyi: Szigeti veszedelem
2019. november 16.
 • Felvilágosodás és klasszicizmus
 • Moliére: Tartuffe
 • Candide, avagy az optimizmus
 • Csokonai Vitéz Mihály
2019. november 30.
 • Berzsenyi Dániel
 • Romantika
 • Arany János
 • Petőfi Sándor
2019. december 14.
 • Jókai Mór
 • Vörösmarty Mihály
 • Katona József: Bánk bán
 • Premodernek

 

2019. őszi félév: Történelem tematika 

2019. október 5.

 • Az ókori Kelet kultúrája és a világvallások
 • Az ókori városállamok (Athén, Spárta)
 • Az ókori Róma

2019. október 19.

 • Az iszlám és a kereszténység
 • A hűbériség és a középkor gazdasága
 • Árpád-ház

2019. november 9.

 • Anjouk kora
 • Hunyadiak kora
 • Nagy földrajzi felfedezések és gazdasági hatásuk

2019. november 23.

 • Reformáció és katolikus megújulás
 • Rendiség és abszolutizmus
 • 3 részre szakadt Magyarország

2019. december 7.

 • Az Erdélyi Fejedelmeség és a Rákóczi-szabadságharc
 • Felvilágosodás és eszmeáramlatok
 • Modern demokráciák megszületése

 

x