A tanév rendje

2018/2019. 1. félév tematika


 

 2018. őszi félév: Magyar tematika

 

2018. október 13.

10:00-10:30

Az érettségi bemutatása (emelt)

10:45-12:15

Antikvitás

12:30-13:30

Szophoklész

2018. október27.

10:00-11:00

Biblia

11:10-11:30

Reneszánsz

11:40-12:40

Shakespeare

12:50-13:10

Barokk

13:20-14:20

Zrínyi: Szigeti veszedelem

2018. november10.

10:00-10:45

Felvilágosodás és klasszicizmus

10:55-11:55

Moliére: Tartuffe

12:05-12:50

Swift: Gulliver utazásai

13:00-14:00

Berzsenyi Dániel

2018. november24.

10:00-11:00

Csokonai Vitéz Mihály

11:10-11:35

A francia és az orosz realizmus

11:45-12:30

Francia realista regények

12:40-13:25

Orosz realista regények

13:35-14:30

Katona József: Bánk bán

2018. december 8.

10:00-10:30

Romantika (főként Magyarországon)

10:45-11:45

Arany János

12:00-13:00

Petőfi Sándor

13:15-14:15

Jókai Mór

 

2018. őszi félév: Történelem tematika

  • Délelőtti csoport: 9:00-12:30
  • Délutáni csoport: 13:00-16:30

 

2018. október 6.

Az ókori Kelet kultúrája és a világvallások

Az ókori városállamok (Athén, Spárta)

Az ókori Róma

2018. október 20.

Kereszténység

Az iszlám

A hűbériség és a középkor gazdasága

2018. november 3.

Árpád-ház

Anjouk- kora

Hunyadiak- kora

2018. november 17.

Nagy- földrajzi felfedezések és gazdasági hatásuk

Reformáció és katolikus megújulás

3 részre szakadt Magyarország

2018. december 1.

Az Erdélyi Fejedelmeség

Harcban a törökkel

Abszolutizmusok

2018. december 15.

Felvilágosodás és eszmeáramlatok

Modern demokráciák megszületése

Francia forradalom és a napóleoni-háborúk

 

x