A tanév rendje

2017/2018. 1. félév tematika


 

 2017. őszi félév-Magyar tematika

2017. október 14.

Antikvitás

Szophoklész

Biblia

2017. október 28.

Reneszánsz kor irodalma - Shakespeare

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem

Moliere

2017. november 11.

Felvilágosodás, klasszicizmus

Jonathan Swift: Gulliver utazásai

Berzsenyi Dániel

2017. november 25.

Francia realista regények

Katona József: Bánk bán

Vörösmarty Mihály

2017. december 9.

Petőfi Sándor

Arany János

Jókai Mór

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017. őszi félév-Történelem tematika

2017. október 7.

Az ókori Kelet vallási és kulturális jellemzői

Az ókori Hellász

Az ókori Róma

2017. október 21.

A kereszténység

Az iszlám

Hűbériség és rendiség

2017. november 4.

Árpád-ház

Az Anjouk kora

Harcban a törökkel

2017. november 18.

A kora-újkori Európa

Reformáció és katolikus megújulás

A három részre szakadt Magyarország

2017. december 2.

Az Erdélyi Fejedelemség

A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc

Abszolutizmusok

2017. december 16.

A felvilágosodás

Az USA létrejötte

Francia forradalom és a napóleoni háborúk

 

x