Jogászképzés igazgatásszervező diplomával 2015. december 1.

Négy év alatt teljesíthető mintatanterv

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara várja az igazgatásszervező (közigazgatás-szervező) végzettséggel rendelkező jelentkezőket a jogász szakra, mind nappali, mind levelező tagozaton, akik részére négy év alatt teljesíthető mintatantervet állítottunk össze. Mivel felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek az oklevél eredményéből is lehet felvételi pontot számítani, így a jelentkezők az egyébként megkívánt emelt szintű érettségi alól is mentesülnek.
A képzésre a rendes felvételi eljárás keretében lehet jelentkezni, a jelentkezéskor a rövidített képzésre vonatkozóan semmilyen speciális megjelölés nem szükséges. Az Önöknek készített külön tantervben nem szereplő tárgyakra a sikeres felvételi után kell rendes kreditátviteli eljárást kérni.
Emiatt fel kell hívnunk a figyelmüket arra is, hogy a tárgybeszámításokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a 2013/2014-es tanévben érvényes tanterv szerint állapítottuk meg. Ha valaki oklevelét régebben szerezte, az általa teljesített és az általunk alapul vett tantervek között eltérés lehet, s az ebből eredő vizsgákat még teljesítenie kell.

Mintatanterv igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára

x