Jogászképzés igazságügyi igazgatási diplomával 2016. február 1.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara a 2016/2017-es tanévtől a jogász szakra igazságügyi igazgatási végzettséggel rendelkező jelentkezők részére is lehetővé teszi a képzési idő rövidítését.

A felmentések a megadott lista szerinti tárgyakra terjednek ki, a rövidített mintatanterv pedig nyolc félévre bontva tartalmazza a teljesítendő tárgyakat. A korábbi tanulmányokra tekintettel a szakmai törzsanyag tárgyainál (büntetőjog, polgári jog stb.) előhallgatási kötelezettség nem lesz, így azokat már az első évben felvehetik.

Mivel felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek az oklevél eredményéből is lehet felvételi pontot számítani, így a jelentkezők az egyébként megkívánt emelt szintű érettségi alól is mentesülnek.

A képzésre a rendes felvételi eljárás keretében lehet jelentkezni, a jelentkezéskor a rövidített képzésre vonatkozóan semmilyen speciális megjelölés nem szükséges. Az Önöknek készített külön tantervben nem szereplő tárgyakra a sikeres felvételi után kell rendes kreditátviteli eljárást kérni. Emiatt fel kell hívnunk a figyelmüket arra is, hogy a tárgybeszámításokat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán a 2015/2016-os tanévben érvényes tanterv szerint állapítottuk meg. Ha valaki oklevelét régebben szerezte, más intézményben szerezte, az általa teljesített és az általunk alapul vett tantervek között eltérés lehet, s az ebből eredő vizsgákat még teljesítenie kell. A rövidített képzésre, a tárgyeltérésekből eredő esetleges pluszvizsgák figyelembevételével, a bolognai rendszer előtti igazságügyi ügyintéző főiskolai végzettséggel is lehet jelentkezni.

A jogász szak mintatantervéből elfogadott tárgyak igazságügyi igazgatási oklevéllel rendelkező hallgatók számára

x