Igazságügyi igazgatási (BA)

Információk a 2017/2018. tanévre jelentkezéshez:

Az igazságügyi igazgatási BA képzés alapképzés, 6 féléves.

Azigazságügyi igazgatás alapszak 2013-ban indult először intézményünkben.

Milyen tagozatra jelentkezhetek? Nappali Levelező
Milyen képzési formára jelentkezhetek? állami ösztöndíjas / önköltséges állami ösztöndíjas / önköltséges
Mennyibe kerül a költségtérítéses forma? 220 000 Ft/félév 200 000 Ft/félév
Oktatás időszaka minden hétköznap hetente szombatonként

 

Pontszámítás:

A pontszámításról részletes információk:  felvi.hu

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembe vételével is rangsorolja.

A Jogi képzési területhez tartozó szakra történő jelentkezés esetén bármely szakon szerzett korábbi felsőfokú végzettség figyelembe vehető.

 

A 2016-os pontszámok:

Állami ösztöndíjas, nappali tagozat: 424 (17 felvett hallgató)

Állami ösztöndíjas, levelező tagozat: 424 (9 felvett hallgató)

Önköltséges, nappali tagozat: 300 (59 felvett hallgató)

Önköltséges, levelező tagozat: 300 (46 felvett hallgató)

 

Mi az igazságügyi igazgatási szak:
A képzés célja olyan igazságügyi szervezők képzése, akik jogi, különösen eljárásjogi alapismereteik, a jogi informatika gyakorlati és az igazságügy szervezetére és ügyvitelére vonatkozó ismereteik birtokában alkalmasak arra, hogy közreműködjenek igazságügyi döntések előkészítésében és végrehajtásában, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

 

Az alapfokozat birtokában az igazságügyi szervezők képesek:

  • igazságügyi döntések előkészítésére és végrehajtására;
  • önálló igazságügyi feladatok megoldására;
  • az államigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges jogalkalmazási technikák alkalmazására.

 A mintatanterv idekattintva letölthető.

x