Igazságügyi igazgatási alapszak

Információk a 2019/2020. tanévre jelentkezéshez:

Az igazságügyi igazgatás BA képzés alapképzés, 6 féléves.

Milyen tagozatra jelentkezhetek? Nappali Levelező
Milyen képzési formára jelentkezhetek? önköltséges önköltséges
Mennyibe kerül az önköltséges forma? 200 000 Ft 200 000 Ft
Oktatás időszaka minden hétköznap hetente szombatonként

 Pontszámítás:

A ponszámításról részletes információk:  felvi.hu

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar - amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre jelentkeznek - a 2018. évi felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.

A jogi képzési területhez tartozó szakra történő jelentkezés esetén bármely szakon szerzett korábbi felsőfokú végzettség figyelembe vehető.

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:

elégséges minősítésű oklevél - 300 pont,

közepes minősítésű oklevél - 333 pont,

jó minősítésű oklevél - 366 pont,

jeles minősítésű oklevél - 400 pont.

 

Mi az igazságügyi igazgatási szak:
A képzés célja olyan igazságügyi szervezők képzése, akik jogi, különösen eljárásjogi alapismereteik, a jogi informatika gyakorlati és az igazságügy szervezetére és ügyvitelére vonatkozó ismereteik birtokában alkalmasak arra, hogy közreműködjenek igazságügyi döntések előkészítésében és végrehajtásában, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

 

Az alapfokozat birtokában az igazságügyi szervezők képesek:

  • igazságügyi döntések előkészítésére és végrehajtására;
  • önálló igazságügyi feladatok megoldására;
  • az államigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges jogalkalmazási technikák alkalmazására.

 Mintatanterv 

Frissítve: 2019.05.24

x