Jogász

Információk a 2018/2019. tanévre jelentkezéshez:

A jogász képzés osztatlan MA képzés, 10 féléves.

Milyen tagozatra jelentkezhetek? Nappali Levelező
Milyen képzési formára jelentkezhetek? önköltséges önköltséges
Mennyibe kerül az önköltséges forma? 280 000 Ft 220 000 Ft
Oktatás időszaka minden hétköznap hetente szombatonként

Pontszámítás:

A ponszámításról részletes információk:  www.felvi.hu

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar - amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre jelentkeznek - a 2018. évi felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.

A jogi képzési területhez tartozó szakra történő jelentkezés esetén bármely szakon szerzett korábbi felsőfokú végzettség figyelembe vehető.

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:

elégséges minősítésű oklevél - 300 pont,

közepes minősítésű oklevél - 333 pont,

jó minősítésű oklevél - 366 pont,

jeles minősítésű oklevél - 400 pont.

 

A tanrend sajátosságai:

- a gazdasági és környezetvédelmi szakjogi tárgyak, közgazdaságtan és a nemzetközi jog magas óraszámban oktatása

- az alkotmányjog, összehasonlító jogi tárgyak, a sajtó- és médiajog, az intézmény katolikus voltából következően három féléven keresztül kánonjog oktatása

Tantárgyak típusai

kötelező tárgyak (alapozó tárgyak, )kötelezően választható tárgyak (pl.: természetjog, bioetika, ingatlanjog, bank-tőzsdejog stb.), szabadon választható tárgyak széles skálája, gyakorlati órák, melyek a jogászi készségek fejlesztésére szolgálnak

Mintatanterv 

Frissítve: 2018.07.31.

x