Polgári eljárásjogi témakörben pályázat 2015. október 26.

Dr. Kiss Daisy emlékére

PÁLYÁZAT

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége DR. KISS DAISY emlékére pályázatot ír ki - polgári eljárásjog témakörben - joghallgatók részére.
A pályázaton részt vehet bármelyik magyar egyetem jog- és államtudományi karán tanuló, nappali tagozatos hallgató.

A pályázat benyújtási határideje: 2015. október 26. 12.00 óra.
(A határidő után beérkezett pályaműveket nem tudják értékelni.)

A pályázat választható témái:
1. A látszólagos keresethalmazat megengedhetősége mellett és az ellene szóló érvek
2. Perköltség részeként az ügyvédi díj pervesztesre áthárításának szabályzása az EU egyes országaiban

A dolgozat terjedelme, minimum 20 000, maximum 30 000 karakter lehet (szóközökkel együtt).

A pályázatokat kérik a következő e-mail címre, PDF formátumban beküldeni: muk@muknet.hu
A beküldött pályázatokat a Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége által kijelölt bizottság bírálja el, 2015. november 8-ig. A bizottság döntését a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján (http://www.magyarugyvedikamara.hu) közzéteszik.

A díjakat a Magyar Ügyvédi Nap ünnepi ülésén, 2015. november 14-én adják át.

A pályaművek díjazása:
Első díj: 200 000 Ft
Második díj: 100 000 Ft
Harmadik díj: 50 000 Ft

x