Tanulmányi hirdetmények

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjak 2021/2022-es tanévre történő elnyeréséről (2/2021)

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2021/2022-es tanévre történő pályázásáról (1/2021) (Pályázati lap: Hallgatóinknak/Formanyomtatvány menüpont oldal alján)

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjak 2020/2021-es tanévre történő elnyeréséről (2/2020) 

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2020/2021-es tanévre történő pályázásáról (1/2020) (Pályázati lap: Hallgatóinknak/Formanyomtatvány menüpont oldal alján)

A 2019-2020-as tanévre benyújtott nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatok eredményéről (4/2019) 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2019/2020-as tanévre történő pályázásáról (3/2019) (Pályázati lap: Hallgatóinknak/Formanyomtatvány menüpont oldal alján)

A záróvizsgákkal összefüggő kérdésekről (2/2019) 

A Diplomamunka/Szakdolgozat KOPI plágiumkeresőbe való feltöltéséről (1/2019) 

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzattal és a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzattal összefüggő változásokról (8/2018)

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjak 2018/2019-es tanévre történő elnyeréséről (7/2018)

Az igazságügyi igazgatási alapszak egyes nappali tagozatos előadásainak óraszámáról (6/2018)

A Joggazdaságtan kötelezően választható tantárggyal kapcsolatos változásról (5/2018)

A Polgári jog 6 és Polgári jog 7 tantárgyakkal kapcsolatos egyes változásokról (4/2018)

A szakmai gyakorlatra vonatkozó egyes kérdésekről (3/2018)

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2018/2019-es tanévre történő pályázásáról (2/2018)

A Fegyelmi és Kártérítési Szabályzatnak a vizsgák és tanulmányok rendjét érintő változásáról (1/2018)

A 2017. évi átsorolási eljárások eredményéről (8/2017)

Egyes közigazgatási jogi és polgári jogi tárgyak változásáról (7/2017)

Az elektronikus kérelmekkel érintett - a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz fűzött - kari kiegészítő rendelkezésekről (6/2017) 

A Tanulmányi Dékánhelyettes hatáskörébe tartozó kérelmek elektronikus benyújtásáról (5/2017)

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjak 2017/2018-as tanévre történő elnyeréséről (4/2017)

A Diplomamunka/Szakdolgozat benyújtásával kapcsolatos változásokról (3/2017)

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2017/2018-as tanévre történő pályázásáról (2/2017) - (korábbi nevén köztársasági ösztöndíj)

A jogász szakos nyelvvizsga követelmény változásáról (1/2017) 

A TVSz és a HTJSz egyes változásairól (7/2016)

Az OTDK-n díjazott dolgozatok szakdolgozatként való elfogadásáról (6/2016)

A 2016. évi átsorolási eljárások eredményeiről (5/2016)

A köztársasági ösztöndíjak 2016/2017-es tanévre történő elnyeréséről (4/2016)

A költségtérítéses/önköltséges hallgatók államilag támogatott/állami ösztöndíjas helyre történő átsorolásának eljárásáról (3/2016)

A köztársasági ösztöndíjak 2016/2017-es tanévre történő pályázásáról (2/2016) 

A Szakdolgozat és Diplomamunka konzultáció tárgyakkal kapcsolatos változásokról (1/2016)

A jogász szak mintatantervében a Versenyjog 1. tárgy megszűnéséről (9/2015)

A kifutó képzések elmaradt tárgyainak pótlásáról (8/2015)

A TVSz és a HTJSz egyes változásairól (7/2015)

A köztársasági ösztöndíjak 2015/2016-os tanévre történő elnyeréséről (6/2015)

A költségtérítéses/önköltséges hallgatók államilag támogatott/állami ösztöndíjas helyre történő átsorolásának eljárásáról (5/2015) 

A latin nyelv oktatásával kapcsolatos változásokról (4/2015)

A köztársasági ösztöndíjak 2015/2016-os tanévre történő pályázásáról (3/2015) 

A szakmai gyakorlatok teljesítésének új szabályairól (2/2015)

A megajánlott jegyek Neptun rendszeren történő technikai kezeléséről (1/2015) 

A KOPI plágiumkereső használatáról (7/2014)

A hallgatói kérelmekre előírt szolgáltatási díj megfizetéséről (6/2014)

A záróvizsgákkal összefüggő kérdésekről (5/2014) 

A manuális leckekönyvi bejegyzések megszűnéséből eredő változásokról (4/2014)

A 2014/2015-ös tanévre szóló köztársasági ösztöndíj pályázatok eredményéről (3/2014) 

A költségtérítéses/önköltséges hallgatók államilag támogatott/állami ösztöndíjas helyre történő átsorolásának eljárásáról (2/2014)

A köztársasági ösztöndíjak 2014/2015-ös tanévre történő pályázásáról (1/2014)

Tanulmányi hirdetmény a 2013 szeptemberétől hatályos új tantervekről (8/2013)

Tájékoztató a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés sajátos feltételeiről (7/2013)

A 2013/2014-es tanévre szóló köztársasági ösztöndíj pályázatok eredményéről (6/2013)

A magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formára átsorolásra kerülő önköltséges hallgatókra vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettségről (5/2013)

A költségtérítéses/önköltséges hallgatók államilag támogatott/állami ösztöndíjas helyre történő átsorolásának eljárásáról (4/2013)

A leckekönyvi bejegyzések pótlására szolgáló kivételes alkalomról (3/2013)

A köztársasági ösztöndíjak 2013/2014-es tanévre történő pályázásáról (2/2013)

A záróvizsga időpontok utólagos módosításáról (1/2013)

A külföldi részképzéssel kapcsolatos TVSz-módosításokról (7/2012)

A hallgatók által fizetendő térítési és szolgáltatási díjakkal kapcsolatos egyes változásokról (6/2012)

A 2012/2013-as köztársasági ösztöndíj pályázatok végleges rangsoráról (5/2012)

A köztársasági ösztöndíjak 2012/2013-as tanévre történő elnyeréséről (4/2012)

A Kreditátviteli Bizottság hirdetménye a szabadon választható tárgyak elismeréséről 2012/2013. tanév őszi félévétől (2012.06.20.)

A Kreditátviteli Bizottság tájékoztatója a vendéghallgatói jogviszonyban teljesítendő tantárgy előzetes állásfoglalás alapján történő elismeréséről (2012.06.20.)

A költségtérítéses hallgatók államilag támogatott helyre történő átsorolásának eljárásáról (3/2012)

A köztársasági ösztöndíjak 2012/2013-as tanévre történő pályázásáról (2/2012)

A leckekönyvi bejegyzések beíratásáról és a leckekönyv határidőben történő leadásáról (1/2012)

A megajánlott jegyek Neptun-rendszeren történő technikai kezeléséről (a 13/2011. tanulmányi hirdetmény módosítása) (15/2011)

A záróvizsga időpontok utólagos módosításáról (14/2011)

A megajánlott jegyek Neptun-rendszeren történő technikai kezeléséről (13/2011)

A kedvezményes vizsgaidőszakbeli (KV) vizsgázásról (12/2011)

Az Államelmélet tárgyakat érintő változásokról (jogász szak) (11/2011)

A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosulásairól (10/2011)

Az EV és CV kurzusok soron kívüli engedélyezése kapcsán fizetendő szolgáltatási díj alóli átmeneti mentesítésről (9/2011)

Az új Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat hatályba lépéséről és a legfontosabb változásokról (6/2011)

A köztársasági ösztöndíjak 2011/2012-es tanévre történő pályázásáról (5/2011)

Az évfolyamdolgozat, szakdolgozat és diplomamunka konzultációkról (4/2011)

A hallgatói kérelmek benyújtásának rendjéről (3/2011)

A gyakorlatok teljesítéséről (2/2011)

Az Európai és nemzetközi igazgatási mesterszak záróvizsgájáról (1/2011)

a költségtérítés befizetése elmulasztásának egyes következményeiről (4/2010)

a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz fűzött egyes kari rendelkezések módosításáról (3/2010)

A részvizsgák érvénytelenítésének módosulása a jogász záróvizsgáknál (2/2010)

A jogász szak kötelezően választható tárgyainak kibővített felvételéről (1/2010)

 

 

x