Jogász

Latin - az osztatlan jogász képzés kötelező tárgya

A tanegység célja: A latin nyelv kiejtése, a jogi latin alapvető szó- és kifejezéskészlete, a római jog legfontosabb alapelvei (regulái), és az ezek megértéséhez szükséges nyelvtani alapismeretek elsajátítása.

 

Oktatók: Dzsida Orsolya tantárgyjegyző - dzsida.orsolya@jak.ppke.hu

              Fogadóóra: hétfő: 13.00-14.00

                              csütörtök: 16.00-17.00

              Weiszer Mariann - weiszer.mariann@jak.ppke.hu

              Fogadóóra:  csütörtök: 16.30-17.30

             

              

 Tantárgyi követelmény a nappali tagozaton

Felmentési feltételek

 Tájékoztató levelező tagozatos hallgatóknak

2 féléves levelező latin anyagai

2016/17. II. félév

Követelményrendszer

- 1. konzultáció anyaga

 - 2. konzultáció anyaga

kötelező lexika

 

Tantárgyleírás latin gyakorlat 1

Tárgyleírás latin gyakorlat 2

 

1 féléves levelező latin anyagai:

CV vizsga követelményei, anyagai

Tantárgyleírás 1 féléves latin - Latin gyakorlat

x