Jogász

Latin - az osztatlan jogász képzés kötelező tárgya

A tanegység célja: A latin nyelv kiejtése, a jogi latin alapvető szó- és kifejezéskészlete, a római jog legfontosabb alapelvei (regulái), és az ezek megértéséhez szükséges nyelvtani alapismeretek elsajátítása.

 

Oktatók: Dzsida Orsolya tantárgyjegyző - dzsida.orsolya@jak.ppke.hu

              Fogadóóra: kedd: 17.00-18.00

                              szerda: 13.30-14.30

              Weiszer Mariann - weiszer.mariann@jak.ppke.hu

              Fogadóóra:  szerda: 13.30-14.30

             

              

 Tantárgyi követelmény a nappali tagozaton

Tanmenet 2017-18/1. félév

Felmentési feltételek

Segédanyag a nappali tagozatos hallgatóknak!

 

 

2 féléves levelező latin anyagai

2017/18. I. félév

Követelményrendszer

- 1. konzultáció anyaga

 - 2. konzultáció anyaga

kötelező lexika

 

Tantárgyleírás latin gyakorlat 1

Tárgyleírás latin gyakorlat 2

 

1 féléves levelező latin anyagai:

CV vizsga követelményei, anyagai

Tantárgyleírás 1 féléves latin - Latin gyakorlat

 

"Gradus ad facultatem" 1-2  - Módszertani szeminárium - Szabadon választható tárgy "meghívott " hallgatókkal

Tanár: Unger Anikó, dr. Erdődy János

tartalom és követelmény Gradus 2

x