Nemzetközi Igazgatás BA

 

A Nemzetközi Igazgatási Alapszak kötelező nyelvi tárgyai

  • Idegennyelv 1,2 - Országismeret 1,2

A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a tanult országok kultúrkörbe tartozó államok és régiók földrajzával, politikai intézményrendszerével, közigazgatásával, a parlamenti törvényhozás folyamatával, az igazságszolgáltatás rendszerével. Cél továbbá, az angol ill.  német kultúra Kelet-Közép Európára gyakorolt hatásának vizsgálata. A tanult országok és Magyarország azon történelmi, földrajzi, társadalmi és kulturális területeinek áttekintése, amelyek az országok közötti kapcsolatok keretét adják és információs alapul szolgálnak.

  • Idegennyelv 3,7 - Igazgatási szaknyelv 1,2

A tantárgy keretében a hallgatók áttekintik a tanult országok  közigazgatásának jellegzetes vonásait, rendszereit, szerkezetét. Ezen ismeretek megszerzése közben elsajátítják a közigazgatási és közigazgatási jogi szaknyelv jellegzetes kifejezéseit, szófordulatait. 

  •  Idegennyelv 4,5 - Nemzetközi Kommunikáció 1,2

A tantárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek a nemzetközi kommunikáció alapvető fogalmaival, szereplőivel, eszközeivel és szokásaival. Elsajátítják a hatékony kommunikáció kritériumait, és maguk is képessé válnak arra, hogy nemzetközi kapcsolatokban  eredményesen tudják képviselni érdekeiket.

  •  Idegennyelv 6,8 - Tárgyalástechnika 1,2

A tantárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek a hatékony tárgyalás szempontjaival, követelményeivel, megvizsgálják a tárgyalási folyamat összetevőit, stratégiáját valamint buktatóit is, közben elsajátítják a tárgyalás sajátos nyelvezetét, eközben egyéni képességeiket is fejlesztik. Pl.: előadás- érveléstechnika. Ennek az idegen nyelvi tárgyalásokra felkészítő stúdiumnak végső célja, olyan igazgatási szakemberek képzése, akik a jó nyelvi készség birtokában, idegen nyelvű tárgyalási szituációkban, tárgyalási helyzetekben, folyamatokban, elsősorban az igazgatás területén (minisztériumok, önkormányzatok) megállják a helyüket.

 

Tárgyleírások

x