Bemutatkozás

 

Karunkon az alapítástól kezdve hangsúlyos szerepet kap a nyelvoktatás. Karunkon 2005 óta folyik jogi és közigazgatási szaknyelvi oktatás az Idegen Nyelvi Lektorátus keretein belül. A PROFEX Jogi- és Közigazgatási Szaknyelvi Vizsgahelyeként 2006 óta vizsgáztatunk akkreditált vizsgáztatóinkkal. A nyelvvizsga felkészítéshez, valamint jogász és nemzetközi igazgatás alapszakos hallgatóinknak szabadon választható és kötelezően választható szaknyelvi tanegységeinek oktatásához terminológiai és kommunikációelméleti tudományos tevékenységet folytatunk. Célunk, hogy az általunk angol, francia, olasz és német nyelven oktatott szaknyelvi tárgyak tematikáját, tananyagát, primér és szekunder irodalmát saját publikációinkkal, jegyzetkiadásunkkal egységes tudásbázissá fejlesszük. Így módot adhatunk a hazai és nemzetközi szakmai együttműködésre, s egységes kutatási ütemtervvel képviselhetjük hallgatóink és karunk, a PPKE-JÁK oktatási és tudományos érdekeit. Szem előtt tartjuk a hallgatói kezdeményezéseket, így felkaroltuk alumni nemzetközi igazgatás szakos hallgatóink önszerveződő, térítésmentes, tanítási időben kéthetente rendezett angol nyelvű vitaklub (Debate Club) mentorálását is. A jogi kultúra szerves részét képző latin nyelv oktatása mellett kiemelt fontosságú  a jogi és közigazgatási szaknyelvi tudás erősítése a hallgatók körében. A Nemzetközi Igazgatási Alapszakon 4 kötelező tárgy oktatását látjuk el. Az Idegen Nyelvi Lektorátus a PTE Profex Nyelvvizsgaközpont bejelentett vizsgahelye.

Szeretettel várjuk  képzéseinkre a jogi szaknyelv iránt érdeklődő külsős hallgatókat is !

 

 

x