Demonstrátori pályázat 2017. szeptember 12.

Lehet pályázni demonstrátornak a 2017/18-as tanév őszi félévére!

A PPKE Jog- és Államtudományi Karának Idegennyelvi Lektorátusa
DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZATOT
hirdet a 2017/2018-as tanév őszi félévére.

3 fő demonstrátori pozíció betöltésére

A megbízással kapcsolatos információk:

1. - A demonstrátori megbízás egy tanulmányi félévre adható, amely kölcsönös elégedettség esetén további fél-fél évvel meghosszabbítható.
- A megbízást a Lektorátus csoportvezetője adja ki, kijelölve a megbízás tartalmát.
- Amennyiben a hallgató bármely okból demonstrátori megbízásának nem tud eleget tenni (pl. külföldön tartózkodik), köteles írásban értesíteni a tanszékvezetőt arról, hogy akadályoztatása miatt a demonstrátori tisztségéről lemond. A demonstrátori tisztség a lemondáson kívül a megbízás csoportvezető általi visszavonásával is megszűnhet, illetve megszűnik a határozott határidő lejártával is.

2. A demonstrátor feladata a tanszék igényeinek megfelelően részt venni az órák előkészítő munkálataiban, esetleges rendezvények szervezésében, pályázat figyelésben és egyéb a csoportvezető ill . az oktatók által kijelölt feladatokban.

II. PÁLYÁZAT FELTÉTELEI: Pályázatot az a hallgató nyújthat be: a) aki a pályázat benyújtásakor hallgatói jogviszonyban áll az Egyetemmel és a 2017/2018. tanévben nincs passzív féléven;
b) aki két lezárt félévvel és legalább 60 (hatvan) teljesített kredittel rendelkezik;
c) akinek tanulmányi ösztöndíj átlaga a pályázat benyújtását megelőző aktív félévben legalább 3,5

Pályázni lehet önéletrajz és motivációs levél benyújtásával szeptember 30-ig a kuslits.belane@jak.ppke.hu címen!

 

x