Archívum

Konferenciák

2018

III. „Természetjog napja"

2016

"A természetjog napja" konferencia

XXVIIth FIDE Congress – Doctoral Student Conference

2014

Az EU új és megújuló jogforrásainak szerepe a magyar magánjog fejlesztésében
Szabó István: A demokratikus és az autokrata államrend határán (A magyar államszervezet két világháború közötti jellegzetességei)
Jules Stuyck - Consumer protection and protection of SME: unfair commercial practices
A Versenyjogi Kutatóközpont és Médiatudományi Intézet konferenciája : A hálózatsemlegesség aktuális kérdései
A Nemzetközi Közjogi tanszék és a Herczeg Géza Alapítvány rendezvénye
Az állampolgárság aktuális nemzetközi jogi és európajogi kérdései
Az Alaptörvény egy éve és hatása a jogágakra
Prof. Dr. Álvaro Pérez-Ragone, LLM(Chile) „EUROPEAN AND TRANSNATIONAL CIVIL LITIGATION AND INSOLVENCY LAW: FROM THE ADR, EVIDENCE, PROVISIONAL MEASURES TO THE JURISDICTION IN INSOLVENCY MATTERS"
Jó kormányzás - jó kormányzat - jó állam
"Új jogalkotási perspektívák és tendenciák Magyarországon és az Európai Unióban"
Prof. Dr. iur. Peter Jung (Baseli Egyetem- meghívó angolul)
Családjogi konferencia
Herczeg Géza  Nemzetközi Jogi Emlékérem Alapítvány rendezvénye
Prof. Dr. Jeremias Prassl

 

2013

Herczeg Géza Nemzetközi Emlékérem Alapítvány
Prof. Dr. Jeremias Prassl

 

2012

Az ügyészség büntetőjogon kívüli tevékenysége Európában
A Versenyjogi Kutatóközpont és Médiatudományi Intézet konferenciája : A hálózatsemlegesség aktuális kérdései
A Nemzetközi Közjogi tanszék és a Herczeg Géza Alapítvány rendezvénye
Az állampolgárság aktuális nemzetközi jogi és európajogi kérdései
Prof. Dr. Álvaro Pérez-Ragone, LLM(Chile) „EUROPEAN AND TRANSNATIONAL CIVIL LITIGATION AND INSOLVENCY LAW: FROM THE ADR, EVIDENCE, PROVISIONAL MEASURES TO THE JURISDICTION IN INSOLVENCY MATTERS"
Jó kormányzás - jó kormányzat - jó állam

 

2011

A család belső alkotmánya – család az alaptörvényben és a jogalkotásban
Peter Kay: UK Constitution: Recent Developments

 

2010

Prof. Dr. Laura Ervo
Prof. Bart Krans
Emberi méltóság és a jog
Versenyjogi doktorandák és doktoranduszok II. országos találkozója

 

2009

Műhelybeszélgetés Javier Hervada „Kritikai bevezetés a természetjogba” c. könyvéről
Műhelybeszélgetés: Erkölcstelen jogügyletek a társadalom és jog fejlődése tükrében
Jhering és jogelméletének hatása

 

2008

A közösségi versenyjog megsértése miatt induló kártérítési perek jövője az EU-ban
Római jogászok negyedik országos találkozója Dr. Zlinszky jános professzor 80. születésnapja tiszteletére
A tárgyalásos rendezési eljárások versenyfelügyeleti eljárásokban
A házasság intézményének védelme egykor és ma
PROF. DR. ULRICH HUFELDEurópai „alkotmányközösség“ és a Lisszaboni Szerződés
Doktorandák és doktoranduszok első versenyjogi konferenciája
PROF. DR. DIMITRIS MANIOTIS „Subjektive Grenzen der Rechtskraft”
Nemzetközi jog, európai jog és alkotmányossági problémák: francia-magyar megközelítésben
Az Emberi jogok helyzete ma – 60 éves az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

 

2007

Alapítványok és közalapítványok működése
Európai jog és jogfilozófia jogi rendszerelemek és a jogászi gondolkodásmód alakulása az elmúlt fél évszázadban
PROF. DR. MARCEL STORME  Rechtzeitigkeit und Rechtspflege
 
Középkori jogtudomány
 

 

Szimpóziumok

2019

"Fejezetek, tanulmányok a doktori értekezés köréből"

2018

"Fejezetek, tanulmányok a doktori értekezés köréből"

"Fejezetek, tanulmányok a doktori értekezés köréből"

2017

"Fejezetek, tanulmányok a doktori értekezés köréből"

2016

"Fejezetek, tanulmányok a doktori értekezés köréből"

A menekültválság kezelésének etikai és jogi szempontjai - Menekültválság és perspektívája: multikulturalizmus versus nemzetépítés és társadalomkohézió?

2015

1990-2015: 25 év - melyek a legmarkánsabb változások a jogban?
„Keresztény erkölcs és jogászi etika" – miként érvényesül az etika a jogban? „In memoriam Zlinszky János"

 

2014

Az első világháború és hatása a jog és jogágak fejlődésére
Választások - parlamentáris demokrácia - új kormányzati rendszer - jogági hatások

 

2013

Környezetvédelem és jog
A család a jogban és a társadalomban

 

2012

Az alaptörvény egy éve és hatása a jogágakra
Az új Btk. tervezet, válaszok a kihívásokra?

 

2011

Az európajog magyarországi érvényesülésének lehetőségei, akadályai, példái
Az egyházakkal összefüggő kérdések a hazai és az európai joggyakorlatban

 

2010

Jogállamiság és Magyarország - tapasztalatok 20 év után
Vallás, társadalom, állam és jog

 

2009

Jogi kérdések összehasonlító jogi, illetve nemzetközi jogi vagy európajogi perspektívában
A jogtudomány és a joggyakorlat különös egymásra hatása

 

2008

De lege ferenda - Jogalkotási javaslatok
Alapvető jogok, jogosultságok

 

2007

Jogelvek érvényesülése - dogmatikai problémák

2006

A jogi felelősség

x