VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN 2018. május 16.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Váci Fegyház és Börtön parancsnoka a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 133. §-a alapján pályázatot hirdet Személyügyi és Titkársági Osztályára kiemelt főelőadó (jogtanácsos) beosztás betöltésére, hivatásos tiszti jogviszonyba, teljes munkaidőben, határozatlan időtartamra.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság, állandó belföldi lakóhely,
- 18. életév betöltése és életkora a hivatásos szolgálat rá irányadó felső korhatáránál legalább tíz évvel kevesebb,
- fizikai, pszichikai, egészségi alkalmasság,
- kifogástalan életvitel, büntetlen előélet,
- legalább 9 év hivatásos állományban eltöltött büntetés-végrehajtási szakmai gyakorlat,
- „B" kategóriás gépjárművezetői engedély,
- egyetemi végzettség,
- jogi szakvizsga,
- átlagon felüli kommunikációs képesség.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:
- felsőfokú bv. szakirányú szakmai képesítés,
- büntetés-végrehajtás jogi szakterületen szerzett szakmai gyakorlat,

A nyertes pályázónak – az 57/2009. (X.30.) IRM-ÖTM-PTNM együttes rendelet alapján – speciális szolgálati beosztásba helyezés előtti alkalmassági vizsgálaton (fizikai, egészségi és pszichikai) meg kell felelnie.

A munkakörrel járó főbb feladatok:
- részt vesz az intézet szabályozási tevékenységében, közreműködik a szakterületeket érintő jogszabályok, belső rendelkezések előkészítésében
- lefolytatja az intézet személyi állományát érintő kártérítési eljárásokat
- képviseli az intézetet a bíróságok és más hatóságok előtt, peres és peren kívüli ügyekben
- az érintett szakterületek által előkészített szerződés-tervezeket felülvizsgálja

A jelentkezés tartalmazza:
- a legfontosabb személyes adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
- állami, szakmai végzettséget, idegen nyelvismeretet és a jogosítványt igazoló okiratok másolatát,
- a büntetés-végrehajtás területén megszerzett munkatapasztalatokat,
- motivációs levelet.

Munkavégzés helye: Váci Fegyház és Börtön; 2600 Vác, Köztársaság út 62-64.

Illetménye: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben meghatározottak alapján történik Tiszti besorolási osztály D besorolási kategória.
Egyéb juttatások: utazási költségtérítés, cafeteria, albérleti hozzájárulás, ruházati illetmény.

Munkarend: teljes munkaidőben, hivatali munkarendben.

Pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.
Pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 05.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Váci Fegyház és Börtön címére történő megküldésével (2600 Vác, Köztársaság út 62-64.), elektronikus formában a
levai.lilla@bv.gov.hu  e-mail címre.

Bővebb felvilágosítás – hivatali munkaidőben – az Intézet Személyügyi és Titkársági Osztályán (112-2145) kérhető.
 

x