Diákjóléti Bizottság

 

Elérhetőség:

 • Tel.: (1)-429-7200/363. mellék
 • E-mail: diakjoleti[at]jak.ppke.hu
 • Szentkirályi u. 26. I. em. 217.

 

Félfogadási idő :

kedd  és csütörtök:
9-11 és 13-15 óráig

 

                                 

Munkatársak:

Adminisztrátor:

 

Oktató tagok:

 

HÖK által delegált tagok:

 • Bóta Berill, HÖK elnök
 • Husek Nóra
 • Hámori László

 

Dr. Csink Lóránt elnök fogadóórája:

 •  Előzetes egyeztetés alapján (Szentkirályi u. 28.)

 

A Diákjóléti Bizottság feladat- és hatásköre:

A Diákjóléti Bizottság Karonként szervezett állandó bizottság, amely a hallgatók kulturális, szociális és ösztöndíj ügyeivel foglalkozik:

 • Eljárás a nappali és levelező tagozaton első alapképzésben részt vevő hallgatók tandíjra, illetve költségtérítésre vonatkozó részletfizetési kérelme ügyében.
 • Eredményhez kötött tanulmányi ösztöndíj odaítélése.
 • Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj odaítélése.
 • Kollégium.
 • A hallgatók egyéb kulturális és sporttevékenységével kapcsolatos ügyek.
 • Közéleti ösztöndíj alaptámogatás.
 • Mindazon feladatok ellátása, amit az Egyetemi Tanács a Bizottság hatáskörébe utal.

 

A Diákjóléti Bizottság hatáskörébe tartozó kérelmek formanyomtatványai

 

Tájékoztatók

x