Kinevezési Bizottság

A bizottság tagjai:

Dr. Schanda Balázs tanszékvezető egyetemi tanár (elnök)

Dr. Vókó György egyetemi tanár

Dr. Mezey Barna egyetemi tanár

x