Minőségbiztosítási Bizottság

A Minőségbiztosítási Bizottság Karonként szervezett állandó bizottság, amely a minőségbiztosítás kérdéseivel foglalkozik.

A Bizottság feladat- és hatásköre:

  • A minőségbiztosítás elveinek, módszereinek, rendszerének meghatározása és fejlesztése.
  • Részvétel az egyetemi szintű minőségbiztosítási feladatok ellátásában és koordinálásában.
  • A minőségbiztosítási tevékenység kari szintű koordinálása.

 

A Minőségbiztosítási Bizottság tagjai:

  • Dr. Tóth Tihamér tanszékvezető egytemi docens (elnök)
  • Dr. Szilágyi Pál egyetemi docens
  • Kari HÖK delegált: Dani Mátyás

 

x