Dékánhelyettesi Titkárság

 

Elérhetőség:

 • Tel.: (1) 42-97-247; (1) 42-97-248
 • Fax: (1) 42-97-201
 • E-mail: tanulmanyi.dekanhelyettes[at]jak.ppke.hu
 • Szentkirályi u. 28. III. em. 362.

 

Félfogadás:

 • hétfő-csütörtök: 9.00-12.00 és 13.00-15.00

   

Munkatársak:

Dr. Navratyil Zoltán tanulmányi dékánhelyettes (navratyil.zoltan[at]jak.ppke.hu)

Boncza Hajnalka adminisztrátor (boncza.hajnalka[at]jak.ppke.hu)

 

Dr. Navratyil Zoltán dékánhelyettes fogadóórája:

tanítási napokon, e-mailben (navratyil.zoltan[at]jak.ppke.hu) történt, előzetes egyeztetés alapján:

 • csütörtök: 11.30-13.30

 

Ügykör:

 a Tanulmányi Dékánhelyettes hatáskörébe tartozó kérelmek [TVSz 2. §]:

 • átvételi kérelmek (más felsőoktatási intézmény azonos képzési területhez tartozó szakáról) [TVSz 23. §]
 • szakváltási, tagozatváltási kérelmek [TVSz 23-24. §]
 • önhibán kívüli passzív félév igazolásának elbírálása [TVSz 17. §]
 • dékáni méltányosság iránti kérelmek [TVSz 27. §]
 • szakmai gyakorlat alóli felmentés iránti kérelmek [TVSz 2. sz. melléklet I–VI/3–5. pontok]
 • záróvizsgával kapcsolatos kérelmek [TVSz 41. §]
 • a 2007/2008-as tanévben vagy az után felvett költségtérítéses hallgatók államilag támogatott képzési formára való átsorolás iránti kérelmei [HTJSz 26. §]
 • egyéb, külön nem nevesített hallgatói kérelmek

 

a Tanulmányi Bizottság hatáskörébe tartozó kérelmek [TVSz 3. §]

 • halasztott beiratkozás/bejelentkezés [TVSz 15. §]
 • kedvezményes tanrend [TVSz 32. §]
 • tárgyleadás [TVSz 31.§]
 • vendéghallgatói jogviszony létesítése [TVSz 19. §]

 

a Fegyelmi Bizottság hatáskörébe tartozó ügyek [Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat]

 

Az elektronikus kérvénykezelésről szóló hallgatói tájékoztató elérhető a Hallgatóinknak/Formanyomtatvány menüpont alatt.

x