Dékánhelyettesi Titkárság

 

Elérhetőség:

 • Tel.: (1) 42-97-247; (1) 42-97-248
 • Fax: (1) 42-97-201
 • E-mail: tanulmanyi.dekanhelyettes[at]jak.ppke.hu
 • Szentkirályi u. 28. III. em. 362.

 

Félfogadás:

 • hétfő-csütörtök: 9.00-12.00 és 13.00-15.00

 

Munkatársak:

Dr. Navratyil Zoltán tanulmányi dékánhelyettes (navratyil.zoltan[at]jak.ppke.hu)

Boncza Hajnalka adminisztrátor (boncza.hajnalka[at]jak.ppke.hu)

 

Dr. Navratyil Zoltán dékánhelyettes fogadóórája:

tanítási napokon, e-mailben (navratyil.zoltan[at]jak.ppke.hu) történt, előzetes bejelentkezés alapján:

 • kedd: 12.00-14.00

 

Ügykör:

 a Tanulmányi Dékánhelyettes hatáskörébe tartozó kérelmek [TVSz 2. §]:

 • átvételi kérelmek (más felsőoktatási intézmény azonos képzési területhez tartozó szakáról) [TVSz 23. §]
 • szakváltási, tagozatváltási kérelmek [TVSz 23-24. §]
 • önhibán kívüli passzív félév igazolásának elbírálása [TVSz 17. §]
 • dékáni méltányosság iránti kérelmek [TVSz 27. §]
 • szakmai gyakorlat alóli felmentés iránti kérelmek [TVSz 2. sz. melléklet I–VI/3–5. pontok]
 • záróvizsgával kapcsolatos kérelmek [TVSz 41. §]
 • a 2007/2008-as tanévben vagy az után felvett költségtérítéses hallgatók államilag támogatott képzési formára való átsorolás iránti kérelmei [HTJSz 26. §]
 • egyéb, külön nem nevesített hallgatói kérelmek

 

a Tanulmányi Bizottság hatáskörébe tartozó kérelmek [TVSz 3. §]

 • halasztott beiratkozás/bejelentkezés [TVSz 15. §]
 • kedvezményes tanrend [TVSz 32. §]
 • vendéghallgatói jogviszony létesítése [TVSz 19. §]

 

a Fegyelmi Bizottság hatáskörébe tartozó ügyek [Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat]

 

Eljárási rend:

1. A hallgatói kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges mellékletekkel [vö. TVSz 9. §]. A formanyomtatványok letölthetők a Kar honlapjáról, továbbá beszerezhetők a Kar Információs Irodájában, valamint a Dékánhelyettesi Titkárságon.

2. A formanyomtatványt kitöltés után a Kari Titkárságon kell leadni, ahol érkeztetik (iktatják) azt, majd felkerül a Dékánhelyettesi Titkárságra.

3. A Titkárság a nyilvántartásba vételt követően a kérelmet megküldi a Tanulmányi Osztálynak, ahol azt a kérelmező tanulmányi helyzetére vonatkozó információkkal látják el, majd visszaküldik a Dékánhelyettesi Titkárságra.

4. Az érdemi elbírálást követően a kérelemre adott válaszról határozat születik. A határozat a címzettnek főszabályként Neptun üzenetben, kivételesen – a hallgatói jogviszony fennállását érintő döntés esetén – postai úton továbbított levélben kerül megküldésre; másolatot kap róla továbbá a Tanulmányi Osztály illetékes előadója.

 

A Tanulmányi Dékánhelyettes hatáskörébe tartozó formanyomtatványok elérhetők a Hallgatóinknak/Formanyomtatvány menüpont alatt.

x