Hírek

2013. január 1-től a JÁK Műszaki Osztály beolvadt a központi üzemeltetési rendszerbe, melynek rövidített neve: KÜO.

Minden további információ a honlapon megtalálható.


 

A 2012. évi nyári felújítási kiviteli munkák befejeződtek és szíves használatra átadtuk Karunknak.

A tervezett felújítási munkák a következőek voltak:

Az A épület földszinti aula, folyosók padló, illetve oldalfalburkolata helyett új kőpadló és kőoldalfal burkolat került kivitelezésre.

A Tanulmányi Osztály előtti zsibongóban és a folyosón a régi padló, illetve oldalfalburkolata helyett ugyan úgy, mint az aulában új kőpadló és kőoldalfal burkolat került kivitelezésre, illetve ugyanezen helyiségben az alul bordás födémet álmennyezettel takartuk be.

Az A épületben a vizesblokk teljes körű felújítása,  beleértve az akadály mentesített WC-t is a II. emelet kivételével megtörtént.

A C épület udvarát is új térkő burkolattal láttuk el, illetve a szomszéddal határos kerítést teljes hosszában felújítottuk.

Az A épület Nyelvi Lektorátus feletti lapos tető teljes felújítása úgy szintén megtörtént reméljük, hogy a használói is elégedettek lesznek vele.

Minden kedves munkatársunknak azt kívánjuk, hogy érezzék jól magukat a felújított épületben, azonban az átadott területek csak akkor maradnak szépek, ha mindannyian vigyázunk rá!

Hirdető táblák

A hirdetések eljárás rendje nem változott. Kérjük, hogy az épületben a hirdetéseket kizárólag csak a hirdető táblákra helyezzék el. Az egyéni kezdeményezéseket a nem megfelelő helyre ragasztott vagy rajzszögezett A4-es lapokat a Műszaki Osztály minden esetben le fogja szedni.

A tanszéki táblákra csak a tanszék által engedélyezett hirdetések kerülnek kihelyezésre a tanszéki dolgozó által.

A többi táblára a Műszaki Osztály engedélye szükséges, a hirdetések kihelyezését osztályunk dolgozója végzi el.

Az egyéb külső helyekről érkező hirdetéseket az A épület portáján kell leadni majd a portások által bekerül osztályunkra.

Köszönjük szíves együtt működésüket!

x