Pump Judit: A Ptk. a környezetjogász szemével 2019. december 10.

Pump Judit: A Polgári Törvénykönyv a környezetjogász szemével. Budapest, Pázmány Press, 2019. 436. ISBN 978-963-308-375-8

"… a természeti környezet nem a közigazgatás magánügye, hanem a magánjog szereplőinek olyan közügye, amit szinte egyetlen jogcselekménynél sem hagyhatnának figyelmen kívül. Mert a környezethez – így vagy úgy – mindenképpen viszonyulunk. Gondolkodó és cselekvő (cogitans et agens) lényként tőlünk függ: hogyan. S ebben a „hogyan"-ban az önmagunkról alkotott képünk is kirajzolódik. A környezethez való viszonyunkban ugyanis nemcsak a természettel, nemcsak a jövő nemzedékeivel, még csak nem is a velünk jogi kapcsolatban lévő embertársainkkal szembeni felelősségünk mutatkozik meg, hanem az önbecsülésünk is." (Döme Attila)

A kötet letölthető innen.

x