ERDŐDY JÁNOS: Jogi terminológia és jogi alapfogalmak 2013. február 27.

ERDŐDY JÁNOS: Jogi terminológia és jogi alapfogalmak; 4., átdolgozott, bővített kiadás; Pázmány Press, ISBN 978-963-308-078-8

Az elmúlt évek oktatási tapasztalatai további változtatásokat tettek szükségessé a korábbi kiadásokhoz képest. Ezen túlmenően célszerűnek tűnt a jegyzetanyag további bővítése is, elsősorban a vonatkozó tankönyvirodalomra történő hivatkozások körében. Ami a szakirodalmi bázist illeti, külön kiemelendő, hogy főként az eszmetörténeti részben, kisebb mértékben pedig az egyes tételes részekben, nagy hangsúllyal kerül hivatkozásra Wolfgang Waldstein „Ins Herz geschrieben. Das Naturrecht als Grundlage einer menschlichen Gesellschaft" című, nem elsősorban a jogász olvasóközönséget megcélzó, eredetileg 2010-ben megjelent munkája, amely éppen a PPK E JÁK Római Jogi Tanszékének tevékenysége nyomán 2012 tavasza óta már magyar nyelven is hozzáférhető.

Budapest, 2012 nyara

A szerző

x