KILÉNYI GÉZA: Összehasonlító alkotmányjog – Az államszervezet 2013. február 27.

KILÉNYI GÉZA: Összehasonlító alkotmányjog – Az államszerve; Pázmány Press, ISBN 978-963-308-079-5

A világon az alkotmányfejlődés megállíthatatlan folyamat: valamelyik országban mindig sor kerül az alaptörvény olyan megváltoztatására, vagy éppen új alkotmány megalkotására, amely más országok tudósai és alkotmányszerkesztői számára is tanulságos lehet. A változások mozgatórugói: pl. új országok létrejötte, az egyes országokban végbemenő politikai rendszerváltás, avagy az államszervezetben, illetőleg a jogrendszerben végbemenő gyökeres változások. [...]

E diszciplína keretében jogintézményről-jogintézményre haladva tanulmányozzuk a külföldi alkotmányoknak az államszervezetre vonatkozó rendelkezéseit, nem mulasztva el az egybevetést a hatályos magyar alkotmányban foglaltakkal. Ennek során megpróbáljuk rendszerezni – típusok szerint csoportosítani – a vizsgált rendelkezéseket, továbbá feltárni az alkotmányfejlődés figyelmet érdemlő tendenciáit.

Kilényi Géza

x