SCHANDA BALÁZS: Állami egyházjog Vallásszabadság és vallási közösségek a mai magyar jogban 2013. február 27.

SCHANDA BALÁZS: Állami egyházjog Vallásszabadság és vallási közösségek a mai magyar jogban; Pázmány Press, ISBN 978-963-361-886-8

Több mint két évtized telt el a rendszerváltozás, az alkotmányos, demokratikus jogállam létrejötte és a vallásszabadság helyreállítása óta. A vallásszabadság érvényesülésének feltételrendszerében, az állam-egyház viszonyban a stabilitás jelei mellett az elmúlt években lényeges változások is bekövetkeztek.

Az elmúlt évtized újdonsága az is, hogy a nyugati világban is egyre jobban tudatosul a vallási kérdések súlya, civilizációt és kultúrát meghatározó hatása: a globalizált világot nem az elvallástalanodás jellemzi.

Az elmúlt időben a vallásszabadsággal, az állam-egyház viszonnyal kapcsolatban számos értékes mű született, melyek egyrészt elméleti kérdéseket, másrészt különböző gyakorlati kérdéseket tárgyalnak. A jelen kötet az oktatási szempontok szem előtt artása mellett arra törekszik, hogy a mai magyar állami egyházjogról átfogó képet adjon, ekként a legutóbb 2003-ban megjelent „Magyar állami egyházjog" című kötet második kiadásának átdolgozása.

x