TATTAY LEVENTE ˗ POGÁCSÁS ANETT ˗ MOLNÁR SAROLTA: Pro Vita Et Scientia ˗ Ünnepi kötet Jobbágyi Gábor 65. születésnapja alkalmából 2013. február 27.

TATTAY LEVENTE ˗ POGÁCSÁS ANETT ˗ MOLNÁR SAROLTA: Pro Vita Et Scientia ˗ Ünnepi kötet Jobbágyi Gábor 65. születésnapja alkalmából; Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, ISBN 978-963-277-351-3

 Professzor és publicista, közéleti ember és műkedvelő történész. Az Igazság keresője, aki a felismert igazsághoz szenvedélyesen ragaszkodik. Olyan ember, aki megtapasztalhatta, nap mint nap megtapasztalja, mit jelent az ellentmondás jelévé válni. Nehéz ember? Súlyos egyéniség.

 Jobbágyi Gábor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának alapítása óta meghatározó és megkerülhetetlen személyisége.Elkötelezettségével példát ad a Kar egész közösségének.

 Pázmány Péter szavaival: "Nem okos, mely tanító abban gyönyörködik, hogy a közösség őtet dicsíri." Jobbágyi Gábor soha nem kereste a könnyű népszerűséget. Az egyetemalapító bíboros ekként inti a prédikátorokat: "Azért, édes atyámfiai, lelki tanítók, először magatok igyatok az élet kútjából; azután folyjanak egyebekre a vizetek. Mert jaj azoknak, kik, mint Sámson oroszlánja, szájokban hordozzák a mézet, melynek ízit nem érzik; satulják a mustot és bort nem isznak. Azt a tanítót böcsüli nagyra Isten, aki cselekszi, amit tanít, és mind nyelvét, mind pennáját szíve gyökerének téntájába mártván, úgy szól, amint szíve járása vagyon. És amaz okos pásztort követi, aki aminemű színű gyapjút kívánt juhainak, olyan példát adott eleikbe." Jobbágyi professzor ilyen tanító. Isten éltesse!

 Dr. Schanda Balázs  

 

 

x