Bemutatkozás

2011. január 14-én alakult meg PPKE-JÁK Közigazgatási Jogi Tanszékén az Ereky István Kutatócsoport azzal a céllal, hogy a napjainkban zajló közigazgatás-fejlesztésnek aktív részese legyen. 2014 februárjában a Kari Tanács elfogadta azt a határozatát, amely alapján a karon a kutatócsoportoknál szervezettebb, állandó és nyilvántartott tagsággal rendelkező központok álljanak fel. Az Ereky István Közjogi Kutatóközpont ezt követően, 2014 március 19-én tartotta alakuló ülését.

Célunk, hogy olyan közös és egyéni kutatási terveket hozzunk létre, amelyek mindig aktuális kérdésekre keresnek választ. Részt kívánunk venni olyan központi és helyi közigazgatási fejlesztésekben, amelyekhez elengedhetetlen a tudományos meglapozás, a nemzetközi összehasonlítás, a tervezés. A kutatóközpont olyan kutatásokat folytat, amelyek igazodnak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem küldetéséhez és profiljához; elősegíti a párbeszédet, a kölcsönös fejlődést és az emberközpontú - humánus - világ megvalósulását.

A kutatási területek az alkotmányjog, valamint a központi és területi közigazgatás, illetve a közigazgatás kontrollmechanizmusainak legváltozatosabb témaköreit érintik. A kutatócsoport munkáját pályázatokon, konferenciákon, tudományos és szakmai rendezvényeken való részvétellel szeretné gazdagítani, de nyitott napjaink „divatos” open space, brainstorming, think tank jellegű ötleteléseire is. A kutatócsoport a közigazgatás megfelelő és megalapozott fejlesztése érdekében örömmel működik közre a közigazgatási reformfolyamatokban. 

A kutatások különösen egyéni és csoportos, alap­ és alkalmazott kutatásokat projektek formájában valósulnak meg. Feladataink ellátása során együttműködünk más szervezetekkel, intézményekkel.

A kutatóközpont alapítója és irányítója: Dr. Varga Zs. András tanszékvezető egyetemi tanár. Igazgató: Dr. Gerencsér Balázs Szabolcs, a Közigazgatási Jogi Tanszék docense.


A logo és a megjelenés...

A 2015-ös nemzetközi konferenciánkra készültünk, amikor régi vágyunk megvalósítására is lehetőség nyílt: elkezdhettük a markánsabb külső megjelenésünket kialakítani. Ennek természetesen első formája egy olyan "roll-up" tervezése volt, amelyet a rendezvényekre vihetünk magunkkal és megfelelően mutatja be az Ereky-t, két nyelven. Közben a nyitólapon szereplő Ereky portrét a Széchenyi könyvtár fotógyűjteményétől megkaptuk, amit ezúton is köszönünk!

A feladat kellően nagy, gondoltam egy mérnöknek testhezálló kihívás, így egyik barátomat kértem meg pár ötlet elkészítésére, ami után folytathatjuk a roll-up tervezését. Megadtam a színeket és a szükséges szöveg-elemeket és kértem valami nonfiguratív hátteret, mire visszakérdezett, hogy tulajdonképpen mivel is foglalkozunk? 

A fenti bemutatkozást elmondtam, de ettől a mérnök még nem tudta elképzelni, hogy mik azok a területek, amik meghatározzák a munkánkat. Meglepetésemre kért tőlem pár kifejezést, szófordulatot, ami - mintegy színfoltként - segíti az ő tájékoztódását. A következő kifejezéseket írtam meg neki, minden sorrend és tudatos szerkesztés nélkül, ahogy eszembe jutott: "hierarchia, hatóság, kontroll, hálózat, kozponti-helyi, centralizált, decentralizált (azaz nem a központból vezényelt, hanem önálló), reform, átalakítás, eljárás, hatóság, ügyfél, kormányzat, önkormányzat, elektronikus kommunikáció, ügyfélkapu, átláthatóság, kiszámíthatóság, rendezettség." Gondoltam egyelőre ennyi elég, ha megadkad, majd szól.

Teltek a napok, majd egyszercsak megküldte az első tervezetét, amelyen nem egy nonfiguratív háttér, hanem egy kis rajzocska volt, amelynek középpontjában eltéveszthetetlenül az ember áll, és kisebb-nagyobb rendszerek hálózata van körülötte. Láthatóan az ember része, alanya ezeknek a rendszereknek, de mindazonáltal irányít is, hiszen karjaival mintegy át is öleli mindezeket.

Amint megláttam, belémhasított Magyary Zoltán ezerszer idézett mondata, amivel a tatai felmérésről szóló kötetet kezdi: "A közigazgatás a közönségért van (...)" A tervezető képes volt lerajzolni azt, amit mi még csak körvonalazni tudunk szavainkkal: az emberközpontú és emberarcú közigazgatás ideálját. A humanitás nemcsak a PPKE, hanem mi Kutatóközpontunk fókuszában is áll. Ezt tükrözi ez a rajz, amely azóta az Ereky logója is lett...

(Gerencsér Balázs)

 

x