A Kutatóközpont szervezete és működése

Az Ereky Kutatóközpont bárki számára nyitott, aki közjogi tudományos kutatást kíván folytatni. A tagság létrejöttéhez a tagok többségének jóváhagyása kell. A tagság formái:

  • rendes tag: a PPKE alkalmazásában álló kutató,
  • külső tag: kutató, aki nem áll a PPKE alkalmazásában,
  • pártoló tag: aki bármilyen formában támogatja a Kutatóközpont munkáját, azonban közvetlen kutatást nem végez,
  • tiszteletbeli tag: az Ereky Kutatóközpont tagjai által adományozott cím.

A kutatóközpont alapítója és irányítója Prof. Dr. Varga Zs. András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog­ és Államtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszékének vezetője.

A kutatóközpont folyamatos vezetését az igazgató látja el. Az alapításkori igazgató Dr. Gerencsér Balázs Szabolcs egyetemi docens. Az igazgató melletti szakmai koordináló és felügyelő tevékenységet a Tudományos Tanács látja el. A Tudományos Tanács tagja az Ereky Kutatóközpont irányítója, további két tagját az Ereky Kutatóközpont tagjai évente maguk közül választják.

Az Ereky Kutatóközpont tagsága minden félévben legalább egyszer ülést tart. Az ülés szakmai tudományos és igazgatási tevékenységet is ellát.

Az egyes kutatások lehetnek egyedi feladatok, és azok folytatására a kutatóközponton belül kutatócsoportok hozhatók létre. A belső kutatócsoportok vezetésére az irányító, az igazgató és az érintett jelölt egyetértésével a tagok közül önálló vezető jelölhető ki.

x