Tételsorok és dolgozat-témák

A közigazgatási jogi tantárgyakkal minden szak hallgatói az utolsó félévükben, a diploma megszerzése előtt újra találkoznak. Az alábbiakban az évfolyamdolgozatokhoz, szakdolgozatokhoz és diplomamunkákhoz ajánlott témaköröket találják, amelyek nem kötelezőek, attól eltérni a konzulenssel történő egyeztetés alapján lehetséges. Emellett az oldalon a jogász szak és a MA szak záróvizsga tétesorát találják.

 

TÁJÉKOZTATÓ
az 'Alkotmányjog és közigazgatási jog' záróvizsgák lebonyolításával kapcsolatos kérdésekről a 2020. tavaszi záróvizsgaidőszakban

x