Záróvizsga tételsorok

Jogász szak záróvizsga tételsor
2021.

1. A közigazgatás fogalma és igazgatástani alapjai.
2. A jogállamiság és az alkotmányosság elveinek hatása a közigazgatásra.
3. A közigazgatási jog, mint a közjog része. Az alkotmányjog és a közigazgatási jog kapcsolata és elhatárolása.
4. A közigazgatás, mint szervezet (struktúra) felépítése, elvei.
5. A közigazgatási jog (szisztéma) szabályozási területei, sajátosságai.
6. A közigazgatási aktustan.
7. A közigazgatási jogviszonytan.
8. Közigazgatási funkciók, feladatkörök és tevékenységfajták.
9. A közigazgatás kontroll-mechanizmusai.
10. A szervezeten belüli igazgatás. Az irányítás, a felügyelet, az ellenőrzés.
11. A közigazgatási személyzeti politika. Közszolgálat.
12. A Kormány és működése.
13. A központi államigazgatás és az önkormányzatok kapcsolata.
14. A miniszterek feladata, hatásköre; a minisztériumok szervezete és működése.
15. A központi államigazgatási szervek.
16. A helyi önkormányzatok működése.
17. A közigazgatási eljárás fogalma. A magyar közigazgatási hatósági eljárásjog története. Az Ákr. hatálya.
18. Joghatóság, hatáskör, illetékesség. Hatásköri, illetékességi összeütközés.
19. Az eljárási jogviszony. A közigazgatási hatósági eljárás alapelvei.
20. A hatósági eljárás megindítása és megindulása. Kapcsolódó eljárás. Igazolási kérelem.
21. A tényállás tisztázása, a bizonyítási eljárás.
22. Döntés, a döntés közlése. A döntések véglegessége.
23. A közigazgatási hatósági eljárás jogorvoslati rendszere. Fellebbezés és felügyeleti eljárás.
24. A közigazgatási per, a közigazgatási jogvita, a generálklauzula.
25. A közigazgatási perekben eljáró bíróságok rendszere, hatáskörök. Egyesbíró és bírói tanácsok.
26. A közigazgatási per megindítása. A keresetlevél vizsgálata.
27. Eljárástípusok és határozatok a közigazgatási perben.
28. Jogorvoslatok a közigazgatási perben. A jogegységi panasz. Az alkotmányjogi panasz.
29. A jogerő elmélete.
30. Állami nyilvántartások rendszere és az állami statisztikai tevékenység.
31. A jelölt által választott ágazati igazgatás.
32. Rendészeti igazgatás. A Rendőrség.
33. A közigazgatási jog szankciórendszere, a bírság típusai és jellemzői.
34. Az Európai Közigazgatási Térség (EAS). Az Európai Közigazgatási Jog.
35. Európai Unió és tagállami közigazgatások kapcsolata.
36. A statisztikai területi egységek nomenklatúrája (NUTS), valamint a magyar térszerkezet és területfejlesztés kapcsolata.
37. Az uniós koordináció fogalma, típusai, szereplői és azok feladata.

x