Hallgatók tanulmányi célú mobilitása

 

Az Erasmus pályázatról általában

 

 

A pályázattípus célja

Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik programországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

A pályázásra jogosultak köre

 • A PPKE-JÁK hallgatói–
 • Aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezők (az utazás félévében)–
 • Legalább középfokú nyelvtudással bírók a fogadóintézmény által meghatározott nyelven
 • A következő minimális és maximális kreditszámmal rendelkezőhallgatók pályázhatnak:

a) BA szakon: min. 50, max.150 kredit,
b) MA szakon: min. 15, max. 95 kredit (ha a pályázó a Karon végzett BA szakostanulmányait megszakítás nélkül MA szakon folytatja, a minimális kredithatártól el lehet térni)
c) osztatlan jogász MA szakon: min. 80, max. 255 kredit.

A programban részt vevő egyetemek

Azok az egyetemek, akikkel a JÁK kétoldalú szerződést kötött. Az egyetemek listája itt olvasható.

A támogatás mértéke

Az Erasmus program kiegészítő támogatást nyújt a külföldi tanulmányokhoz, amely azonban nem fedezi a hallgató összes költségét.

Fogadó ország

Ösztöndíj havi rátája

Magas megélhetési költségű országok:

Dánia, Finnország, Írország, Izland, Lichtenstein, Luxemburg, Norvégia,
Svédország, Nagy-Britannia

520 euró / hó

Közepes megélhetési költségű országok:

Ausztria, Belgium, Ciprus, Németország, Görögország, Spanyolország,
Franciaország, Olaszország, Hollandia, Málta, Portugália

470 euró / hó

Alacsonyabb megélhetési költségű országok:

Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Litvánia, Lettország, Lengyelország,

Románia, Szlovénia, Szlovákia, Macedónia, Törökország

420 euró / hó

Rendkívüli támogatás hátrányos helyzetű hallgatóknak: +100 euró / hó

A támogatást előzetes pályázás alapján ítélik meg, amennyiben az alábbi igazolás valamelyikével rendelkezik:

 • A felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként többletpontokat kapott
 • HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója
 • „Út a felsőoktatásba" – „Út a diplomához" pályázat kedvezményezett hallgatója
 • Rendszeres szociális ösztöndíj
 • Rendkívüli szociális ösztöndíj
 • Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjas
 • Roma szakkollégium tagja

Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatására pályázhatnak. Ennek kiírása a pályázatok elbírálása után esedékes a nyertes pályázók részére.

x