TÁMOP 4.2.1. kutatócsoportok

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem TÁMOP pályázatáról bővebb információ elérhető itt: tamop.ppke.hu

Az állam megkerülhetetlen tényező volt és marad a társadalom és a gazdaság működtetésében. Koronként és országonként különböző nézetek érvényesülnek annak kapcsán, milyen mértékű szerepvállalás az ideális, hol van az a határ, amelyen túl a jó szándékú állami tevékenység már nem segíti, hanem inkább elfojtja a magán és közösségi kezdeményezések erejét, vagy éppen a versenyképességet.

A PPKE-JÁK által szervezett több éves kutatás célja az állam társadalmi és gazdasági szerepvállalásának aktuális magyar tendenciáit feltárni, bízva abban is, hogy az elért eredmények nemzetközi szinten is hasznosíthatók, tanulságokat hordozók lesznek. A vizsgálódás során a hazai viszonyokat az EU-tagságból fakadó jogi, gazdasági, politikai keretek között szemléljük, a fenntartható fejlődés alapvető, EU-Szerződésben megjelenő céljához is kapcsolódva. Az európai unió joga (és más nemzetközi jogi szabályok is) számos ponton szigorú szempontokat érvényesít a szuverenitását részben átruházott tagállamok irányában.

A kutatás interdiszciplináris jellege megmutatkozik abban is, hogy a téma jog- és államelméleti, közgazdaság- és politikatudományi megközelítését kívánjuk ötvözni az egyes érintett jogi szakterületek bemutatásával, relevancia esetén alapul véve a katolikus egyház társadalmi tanítását is.

Kutatásunk nem elsősorban a politika, a kormányzás számára közvetlenül és azonmód felhasználható eredmények megvalósítására irányul, sokkal inkább a jó kormányzás alapjainak tisztázására, így tehát a Nemzeti Együttműködés Programjához több ponton is kapcsolódni tudunk. Bizonyos „piac közeli" kutatási területeken, mint a környezetvédelem vagy a versenypolitika, fogyasztóvédelem, a gazdasági szereplők számára hasznosítható eredményeket fogunk tudni felmutatni. A Kormányprogram is kiemeli, hogy „... fontos feladata az állam megfelelő, ésszerű és hatékony működtetése. A jó állam a társadalmiság képviselője. Az elmúlt évek válságaiban éppen azok az országok vallottak kudarcot, amelyekben az állam nem hatékony, akadályoz, gátat szab. Azok az országok maradtak sikeresek, ahol az állam megkönnyít, ösztönöz, támogat. A mi jelenlegi akadékoskodó, akadályokat állító, bizonytalan államunk semmire sem jó a XXI. században. Olyan kiegyensúlyozott államra van szükség, amely mindenkit együttes cselekvésre ösztönöz. Erős államra, amely mindenekelőtt a közérdeket, nemzetünk érdekét szolgálja, nem egy kiváltságos szűk elit üzleti érdekeit."

A TÁMOP 4.2.1. pályázat keretei között az alábbi kutatócsoportokat hozta létre a kar:

  • Ereky István -kutatócsoport közjó és kormányzás munkacsoportja
  • HFKI Kormányzás és közjó kutatócsoport
  • Környezetvédelem, Jean Monnet Centre of Excellence
  • Magánjogi kutatócsoport
  • Növekedés, foglalkoztatás és versenyképesség kutatócsoport
  • Regulae Iuris -kutatócsoport
  • A Versenyjogi Kutatóközpont kormányzás és közjó munkacsoportja

A kutatócsoportokat a TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0002 azonosító számú „Tudományos kutatások kibontakoztatása a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen" c. projekt keretében hoztuk létre.

 

x