Professzor-szemináriumok

2017. február 16. - Professzor-szeminárium: Dr. Szabó Péter

       Aktuális kánonjogi kérdések a keleti egyházfegyelem tükrében

2016. november 24. - Professzor-szeminárium: Varga Csaba

       Aktuális kérdések a jogfilozófia területén

2016. november 10. - Professzor-szeminárium: Ft. Kuminetz Géza

       Isten és ember kapcsolata

2016. október 6. - Professzor-szeminárium: Jakab András

       Az alkotmányjogi érvelés mérése számokkal

2016. április 21. - Professzor-szeminárium: Jobbágyi Gábor

Az 1956-os forradalom és megtorlása

2016. március 17. - Professzor-szeminárium: Hársfai Katalin

Aktuális kérdések a házasságok rendezésének körében (Különös tekintettel a házassági semmisségi perekre)

2016. február 25. - Professzor-szeminárium: Vókó György

Büntetés-bűnhődés bv. jogi és kriminológiai összehasonlításban

2015. november 26. - Professzor-szeminárium: Ft. DDr. Szuromi Szabolcs DSc.

A középkori kánonjogi kéziratok elemzésének jelentősége Európa jogi kultúrájának rekonstruálása szempontjából

2015. október 21. - Professzor-szeminárium: Schanda Balázs.

(Nem csak aktuális) kérdések a vallási közösségek jogalanyiságával kapcsolatban

2015. szeptember 24. - Professzor-szeminárium: Varga Zs. András.

Jogállam és korlátai

2015. április 16. - Professzor-szeminárium: Bándi Gyula.

20 év apropóján: környezetjogi elvek, fogalmak, intézmények, amelyek az egész jogrendszerre hatottak

2015. március 26. - Professzor-szeminárium: Burián László.

A nemzetközi magánjogi kodifikáció dilemmái

2015. február 19. - Professzor-szeminárium: Belovics Ervin.

A büntetőeljárási törvény megújításának lehetőségei

2014. november 27. - Professzor-szeminárium: El Beheiri Nadja. 

A pápa és a római jogász: XVI. Benedek és Wolfgang Waldstein tájékozódási kritériumok nyomában

2014. október 16. - Professzor-szeminárium: Harsági Viktória.

A modern információs technológia és a polgári eljárásjog alapelveinek viszonya

2014. szeptember 11. - Professzor-szeminárium: Frivaldszky János.

A jogfilozófia célja és mai feladata

2014. május 15. - Professzor-szeminárium: Csehi Zoltán.

Az új Polgári Törvénykönyv alapvető újdonságai - áttekintés

2014. március 20. - Professzor-szeminárium: Gyulavári Tamás.

A meghívó letölthető innen.

2014. február 20. - Professzor-szeminárium: Szabó István - A demokratikus és az autokrata államrend határán (A magyar államszervezet két világháború közötti jellegzetességei).

A meghívó letölthető innen.

A professzor-szeminárium vázlata letölthető innen.

2013. november 25. - Professzor-szeminárium és kerekasztal beszélgetés: Marc Clément, a lyoni Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság bírája; Roberto Caranta, a Torinói Egyetem közigazgatási jog professzora; Matthias Keller, az aacheni Közigazgatási Bíróság tanácselnöke; Christiaan Timmermans, az Európai Bíróság volt bírája, az Erasmus Egyetem professzora; Boštjan Zalar, a Szlovén Köztársaság Közigazgatási Bíróságának bírája, a Ljubljanai Egyetem professzora. A meghívó letölthető innen.

 

x