Professzor-szemináriumok

2019.11.15.

2019. december 5. - Dr. H. Szilágyi István

Mi a baj velünk, magyarokkal? (Meghívó)

2019. november 7. - Dr. El Beheiri Nadja

A római ius publicum (Meghívó)

2019. május 2. - Dr. Erdő Péter

Az ókori egyházfegyelem emlékei

2019. március 7. - Dr. Gyulavári Tamás

Uber sofőrök és társaik: az ember mint szolgáltatás?


2018. november 22. - Dr. Tóth Tihamér

Hatékonyak-e a szankciók a versenyjogban? Személyes és szervezeti szankciók , kriminalizáció és egyéb, bírságoláshoz kapcsolódó időszerű kérdések

2018. október 25. - Dr. Koltay András

A „jog" eltűnése a szólásszabadság jogából


2017. november 16. - Dr. Horváth Attila

A történeti alkotmány „története"

2017. október 19. - Dr. Szabó Marcel

2017. május 11. - Dr. Hörcher Ferenc

A történeti alkotmány jogforrási rendszere

2017. március 23. - Dr. Szabó István

A történeti alkotmány jogforrási rendszere

2017. február 16. - Dr. Szabó Péter

       Aktuális kánonjogi kérdések a keleti egyházfegyelem tükrében


2016. november 24. - Varga Csaba

       Aktuális kérdések a jogfilozófia területén

2016. november 10. - Ft. Kuminetz Géza

       Isten és ember kapcsolata

2016. október 6. - Jakab András

       Az alkotmányjogi érvelés mérése számokkal

2016. április 21. - Jobbágyi Gábor

Az 1956-os forradalom és megtorlása

2016. március 17. - Hársfai Katalin

Aktuális kérdések a házasságok rendezésének körében (Különös tekintettel a házassági semmisségi perekre)

2016. február 25. - Vókó György

Büntetés-bűnhődés bv. jogi és kriminológiai összehasonlításban


2015. november 26. - Ft. DDr. Szuromi Szabolcs DSc

A középkori kánonjogi kéziratok elemzésének jelentősége Európa jogi kultúrájának rekonstruálása szempontjából

2015. október 21. - Schanda Balázs

(Nem csak aktuális) kérdések a vallási közösségek jogalanyiságával kapcsolatban

2015. szeptember 24. - Varga Zs. András

Jogállam és korlátai

2015. április 16. - Bándi Gyula

20 év apropóján: környezetjogi elvek, fogalmak, intézmények, amelyek az egész jogrendszerre hatottak

2015. március 26. - Burián László

A nemzetközi magánjogi kodifikáció dilemmái

2015. február 19. - Belovics Ervin

A büntetőeljárási törvény megújításának lehetőségei


2014. november 27. - El Beheiri Nadja

A pápa és a római jogász: XVI. Benedek és Wolfgang Waldstein tájékozódási kritériumok nyomában

2014. október 16. - Harsági Viktória

A modern információs technológia és a polgári eljárásjog alapelveinek viszonya

2014. szeptember 11. - Frivaldszky János

A jogfilozófia célja és mai feladata

2014. május 15. - Csehi Zoltán

Az új Polgári Törvénykönyv alapvető újdonságai - áttekintés

2014. március 20. - Gyulavári Tamás 

A meghívó letölthető innen.

2014. február 20. - Professzor-szeminárium: Szabó István - A demokratikus és az autokrata államrend határán (A magyar államszervezet két világháború közötti jellegzetességei).

A meghívó letölthető innen.

A professzor-szeminárium vázlata letölthető innen.


2013. november 25. - Professzor-szeminárium és kerekasztal beszélgetés: Marc Clément, a lyoni Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság bírája; Roberto Caranta, a Torinói Egyetem közigazgatási jog professzora; Matthias Keller, az aacheni Közigazgatási Bíróság tanácselnöke; Christiaan Timmermans, az Európai Bíróság volt bírája, az Erasmus Egyetem professzora; Boštjan Zalar, a Szlovén Köztársaság Közigazgatási Bíróságának bírája, a Ljubljanai Egyetem professzora. A meghívó letölthető innen.

x