Békés Ádám

Békés Ádám, PhD egyetemi docens

  • Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék

Cím1088 Budapest, Szentkirályi u. 30.

Szobaszám207

Telefonszám+36-1-429-7200 / 280

E-mail címbekes.adam@jak.ppke.hu

Szakterületek

Büntető eljárásjog, Büntető jog

Rövid önéletrajz

2000 évben végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. 2011-ben szereztem PhD fokoztatot. 2006. év óta főállású adjunktus vagyok.

Fogadóórák

hétfő: 14:30-15:00; 19:00 -19:30;
csütörtök: 16:00-17:00

Dr. Békés Ádám 2000 évben szerezte meg jogi diplomáját – summa cum laude eredménnyel – a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, majd 2001 évben megkezdte tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Doktori Iskolájában, ahol 2006 évben abszolutóriumot szerzett. A doktori képzés keretében írta meg Az Európai büntetőjog – luxemburgi és strasbourgi büntető ítélkezés című doktori értekezését 2010 évben. Az értekezés nyilvános védését követően 2011 évben szerzett Ph.D. fokozatot summa cum laude eredménnyel.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán 2001 óta tanít a büntetőjogi tanszéken. Az első években büntető- anyagi jogi szemináriumot vezetett, majd 2006 évtől tart főelőadásokat nappali és levelező tagozaton egyaránt. Számos speciál kollégiumot hirdetett meg az Európai büntetőjog, illetve a védői munka anyagi és eljárásjogi aspektusainak tárgyában magyar és angol nyelven. 2006-ban egyetemi adjunktussá nevezték ki, jelenleg pedig tantárgyjegyző egyetemi adjunktus. 2006 óta állandó záróvizsga bizottsági tag és szakdolgozati konzulens. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata 2016. áprilisában a Karért végzett kimagasló munkájának elismeréseképpen dr. Békés Ádám részére adományozta a „Pro Facultate” díjat.

2012 óta részt vesz a doktori iskola munkájában, így jelenleg két doktorjelölt felkért konzulense, évente több alkalommal doktori bizottsági tag. Számos szakmai konferencián – közöttük nemzeti konferenciát is értve – volt előadó, főként az Európai büntetőjog és a gazdasági bűncselekmények témáiban.

Dr. Békés Ádám 2007 óta tagja a Magyar Büntetőjogi Társaságnak, amelynek tagsága az ország különböző megyéiből bírák, ügyészek, ügyvédek és a tudomány képviselői. 2008 évben részt vett a Budapesti Ügyvédi Kamara közreműködésével az Európai Unió PenalNet programjának beindításában, amelynek azóta is tagja. A PenalNet program lényege, hogy az Európai Unió tagországaiból kiválasztott büntetőjogász ügyvédeket összefogja, regisztrálja és számukra titkosított levelezőrendszeren keresztül közvetlen érintkezést, szakmai hozzáférést biztosít.

A Budapesti Ügyvédi Kamara oktatási bizottságának felkérésére 2012-ben megszervezte az ügyvédjelöltek kiscsoportos oktatását a büntetőjog- védelmi feladatok tárgy tekintetében, illetve összegyűjtötte vezetése alatt a tárgy oktatóit. Ennek megfelelően jelenleg is vezeti e tárgy oktatását a Budapesti Ügyvédi Kamarában. 2013 óta a Budapesti Ügyvédi Kamara kereteiben működő Ügyvédakadémiát is szervezi, e körben előadásokat tart és szervez, amelyen az ügyvéd kollégák a büntetőjoggal kapcsolatos speciális kérdéseket, részterületeket ismerhetnek meg. A Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége 2016 évben „Kiváló Ügyvédi Munkáért” kitüntető címet adományozott dr. Békés Ádám részére kiemelkedő szakmai munkájáért.

2013 óta tagja a Jogi Szakvizsga Bizottságnak, büntető anyagi jogból vizsgáztatja a jelölteket.

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész felkérésére 2011-ben tagja lett a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Büntetőjogi Kodifikációért Felelős Bizottságának, amely ebben az évben újraszabályozta a gazdasági bűncselekményeket, majd megkezdte az új Büntetőtörvénykönyv kodifikálását. Dr. Békés Ádámnak ezért a jelenlegi Büntetőtörvénykönyv kialakításában jelentős szerepe volt. E munkának is köszönhető, hogy 2013-ban felkérést kapott a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó gondozásában megjelent új Btk. kommentár 8 fejezetének megírására. 2016 évben megjelent A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény Nagykommentárja, amelynek egyik szerzője dr. Békés Ádám.

2014-ben tagja lett az új Büntetőeljárási törvényt kidolgozó szakértői testületnek, amely keretében az Igazságügyi Minisztérium szakértő munkatársaival, valamint ügyész és bíró kollégákkal együtt jelenleg az új eljárási törvény kodifikálásában vesz részt. 2016 nyarán részt vett Az új büntetőeljárási törvény tárgyában készített előterjesztés közigazgatási egyeztetésének intézményi fórumában a Magyar Ügyvédi Kamara delegált tagjaként.

Dr. Békés Ádám 2016 évtől tagja a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottság Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottságának, valamint a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Kriminológiai Kutatóintézetének felkért kutatója.

Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x