Belovics Ervin, PhD egyetemi tanár

 • Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék

Cím1088 Budapest, Szentkirályi u. 30.

Szobaszám213, 362

Telefonszám+36-1-429-7200 / 280

E-mail címbelovics.ervin@jak.ppke.hu

Szakterületek

Büntető jog

Rövid önéletrajz

A jogi szakvizsgát követően először bíróként, a későbbiekben legfőbb ügyészségi ügyészként dolgozik. Jelenleg a legfőbb ügyész büntetőjogi helyettese.

Már a kezdetektől fogva részt vesz a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar oktatói tevékenységében. Ez idő szerint egyetemi docensként a Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék vezetője.

Fogadóórák

kedd, 18-19-ig

Kutatási területek:

A büntetőjogi felelősségre vonás akadályai.

A bűncselekmény megvalósulási szakaszai (stádiumtan).

A bűncselekmény elkövetői.

A büntetés kiszabása.

A törvényes vád.

A jogorvoslati rendszerek.

 • Belovics Ervin: Az emberi jogok büntetőjogi védelme – jogalkotó és jogalkalmazási anomáliák. Elhangzott „A büntetőjog társadalom védelmi szerepe" című tudományos konferencián. Budapest, PPKE JÁK 2013. november 27.
 • Belovics Ervin: Az ügyész szerepével és jogállásával kapcsolatos elképzelések. Elhangzott a Magyar Büntetőjogi Társaságnak a büntetőeljárási törvény kodifikációval kapcsolatos tudományos ülésén. Budapest, Országos Ügyvédi Kamara 2013. november 21.
 • Belovics Ervin: Az ügyészi hivatásrend várakozásai az új büntető eljárási törvénnyel szemben. Elhangzott „A büntetőeljárási kodifikáció koncepcionális kérdései" című tudományos konferencián. Budapest, ELTE ÁJK 2013. november 12.
 • Belovics Ervin: Az új büntetőeljárási törvény koncepciója – az újraszabályozás elvei. Elhangzott az Óriás Nándor Jogász Napon. Eger, 2013. november 8.
 • Belovics Ervin: A büntetőeljárási törvény újraszabályozásával kapcsolatos koncepcionális kérdések. Elhangzott a Szervezett Gazdasági Bűnözés Elleni Hatékonyabb Fellépésért Egyesület megalakulásának 15. évfordulója alkalmából tartott tudományos konferencián. Budapest, Kúria 2013. szeptember 20.
 • Belovics Ervin: Új elképzelések a büntetőeljárási törvény kodifikációja során. Elhangzott a II. Bűnügyi Védői Konferencián. Magyar Ügyvédi Kamara, Siófok, 2013. június 14.
 • Belovics Ervin: A jogos védelem új szabályozása – ügyészi szemmel. Elhangzott a Magyar Jogász Egylet Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének Megyei Jogász Napján. Debrecen, 2013. május 24.
 • Belovics Ervin: Lehetőségek a büntetőeljárás megújítására. Elhangzott a 33. Jogász Vándorgyűlésen. Magyar Jogász Egylet. Sopron, 2013. május 10.
 • Belovics Ervin: A büntetőjogi felelősség megállapíthatóságának problematikája az új Btk. kapcsán. Elhangzott a „Mi változik az új Büntető Törvénykönyvvel" című tudományos konferencián. Budapest, PPKE JÁK, 2013. április 23.
 • Belovics Ervin: Az emberi élethez és méltósághoz való jog és az új Btk., különös tekintettel a büntetési rendszerre és a jogos védelemre. Elhangzott a „Hagyomány és megújulás a büntetőjogban" című tudományos konferencián. Budapest, ELTE ÁJK 2013. április 12.
 • Belovics Ervin: A büntethetőségi akadályok rendszerét érintő változások. Elhangzott az „Új Büntető Törvénykönyv" című HVG-ORAC által szervezett tudományos konferencián. Budapest, 2012. szeptember 4.
 • Belovics Ervin: Az ügyészség szerepe a büntetőeljárásban. Elhangzott a Tizenegyedik Magyar Jogászgyűlésen. Balatonalmádi, 2012. május 24-25.
 • Belovics Ervin: A büntetőjogi felelősségre vonás akadályai az új Büntető Törvénykönyvben. Elhangzott a Magyarország új Büntető Törvénykönyve című konferencián. KGRE ÁJK, Budapest, 2012. május 4.
 • Belovics Ervin: A büntethetőségi akadályok rendszerét érintő változások. Elhangzott az új Büntetőtörvénykönyvről rendezett konferencián. Budapest, 2012. szeptember 4.
 • Belovics Ervin: A járulékosság problémái. Elhangzott Békés Imre emlékére rendezett tudományos konferencián. ELTE ÁJK, Budapest, 2011. december 9.
 • Belovics Ervin: A bírósági szervezet reformja. Elhangzott a Pesti Közpinti Kerületi Bíróságon a Magyar Bírói Egyesület által rendezett "Kitörési pontok" című tudományos konferencián Budapesten, 2011. június 6. napján.
 • Belovics Ervin: A korrupció természete, a közélet tisztasága elleni bűncselekmények. Elhangzott "A korrupció ellen - Szárny és Teher" című kötet alapján rendezett konferencián Budapesten, 2010. június 3. napján.
 • Belovics Ervin: A hatályos büntetőeljárási törvény kritikája. Elhangzott Békés Imre emlékére rendezett tudományos konferencián. ELTE ÁJK-PPKE JÁK Budapest, 2010. november 5.
 • Belovics Ervin: A kriminológi múltja, jelene és jövője. Elhangzott az Országos Kriminológiai Intézet által szervezett tudományos konferencián Budapesten, 2009. szeptember 2. napján.
 • Belovics Ervin: A büntetőjogi jogalkotás és jogalkalmazás ellentmondásai. Elhangzott Angyal Pál tiszteletére rendezett emlékkonferencián Budapesten, 2009. november 20. napján.
 • Belovics Ervin: A vád törvényességének kritériumai. Elhangzott a törvényes vád címmel rendezett konferencián. KGRE ÁJK, Budapest, 2008. február 11.
Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x