Jobbágyi Gábor

Jobbágyi Gábor, kandidátus egyetemi tanár

  • Polgári Jogi Tanszék

Szakterületek

Polgári jog

Rövid önéletrajz

1973. ELTE Jogtudományi Karán végzett. A Miskolci Egyetemen 1987-ben sikeresen megvédte kandidátusi értekezését. Tagja a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének. Kutatási területe a polgári jog - ezen belül a személyi jog, a családjog, orvosi jog, s az életjog. 1996-ban a Köztársasági Elnök kinevezte egyetemi tanárnak a PPKE JÁK-ra, majd 1999-ben a győri Széchenyi Egyetemre. Jelenleg a PPKE JÁK Kereskedelmi és Magánjogi Tanszékén oktat.

Fogadóórák

Hétfő: 11 - 13óráig a 335-ös szobában

Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x